Forskning og Utvikling (FoU)


I Arctic-365 er det vesentlig å koble reiselivsbedrifter med FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Klyngen initierer selv FoU-tiltak og samarbeider med andre der det er naturlig. Vi har etablert et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og andre FoU-miljøer i og utenfor landsdelen. 

 

Ved spørsmål om pågående og planlagte FoU-prosjekter, kontakt klyngeleder

Børre Berglundborre@arctic-365.no / +47 900 56 869

Foto: Anne Olsen-Ryum / www.nordnorge.com