Andøy Reiseliv SA

Andøy Reiseliv ble etablert i mars 2014 som et Samvirkeforetak. I 2019 er det 2 ansatte i bedriften og i tillegg 1-2 turistinformanter i sommersesongen. Andøy Reiseliv mottar driftstilskudd fra Andøy kommune og har 32 medlemsbedrifter som betaler et årlig medlemskontingent. Andøy Reiseliv SA’s fremste oppgave er å utvikle Andøy som et unikt og spennende reisemål innen naturbasert turisme for å gi et felles løft og dermed forbedret lønnsomhet for reiselivsnæringen i Andøy. Oppgaver og funksjoner inkluderer blant annet:

  • profilering og markedsføringsaktiviteter knyttet til medlemsbedrifter

  • drift av helårig turistinformasjon på Andenes

  • drift av Andøy Reiseliv SAs sin nettside og sosiale medier (Visit Andøy)

  • koordinere og initiere samarbeidsprosjekter lokalt

  • koordinere samarbeidet med destinasjonsselskaper regionalt og nasjonalt

  • planlegging, organisering og gjennomføring av presseturer og visningsturer i samarbeid med medlemsbedrifter og destinasjonsselskap

  • gjennomføring av utviklingsprosjekter

  • gjennomføring av faglige og sosiale aktiviteter (medlemsmøten, workshops, kurs)

  • veiledning og rådgivning til medlemmer

KONTAKTINFO

Camilla Ilmoni

camilla@visitandoy.info

+47 469 32 899

Mer info