Nordkapp

Visit Nordkapp AS

Visit Nordkapp er et ledende destinasjonsselskap for regionen. I tillegg til å drive destinasjonsmarkedsføring, leverer også bedriften turistinformasjons tjenester, online booking lokalt og gjennom Book Finnmark, samt agent online booking service.

Visit Nordkapp bidrar inn i klyngen med sin kompetanse ved å være en stor destinasjon. Fokuset på Nordkapp som en vinterdestinasjon gjør at samarbeid på tvers av aktører blir viktigere fremover.

 

Kontaktinfo

Åse Lill Barstad

info@northcape.no

+47 78 47 70 30

Mer info

Foto: Sveinung Svendsen

BaseCamp NorthCape AS

BaseCamp NorthCape, bare 14 km fra Nordkapp, er den nordligste camping- og opplevelsesleverandøren. Vi tilbyr overnatting sommer og vinter i hytter og rom, og arktiske opplevelser og aktiviteter i trygge og rolige omgivelser, men noen ganger tøffe forhold.

Klyngesamarbeidet har tilført oss kompetanse og erfaringer som er avgjørende for å lykkes med spesielt vår vintersatsning, samt bevisstgjøring av markedet og kundesegmenter. Vi ønsker å tilbakeføre til klyngesamarbeidet en BaseCamp NorthCape som andre deltakere kan/vil benytte for å utnytte Nordkapps potensial i sine produkter.

 

Kontaktinfo

Per Eilert Thomassen

per@basecampnorthcape.com

+47 976 75 838

Mer info