Destinasjonsselskap

Andøy Reiseliv SA

Andøy Reiseliv ble etablert i mars 2014 som et Samvirkeforetak. I 2019 er det 2 ansatte i bedriften og i tillegg 1-2 turistinformanter i sommersesongen. Andøy Reiseliv mottar driftstilskudd fra Andøy kommune og har 32 medlemsbedrifter som betaler et årlig medlemskontingent. Andøy Reiseliv SA’s fremste oppgave er å utvikle Andøy som et unikt og spennende reisemål innen naturbasert turisme for å gi et felles løft og dermed forbedret lønnsomhet for reiselivsnæringen i Andøy. Oppgaver og funksjoner inkluderer blant annet:

  • profilering og markedsføringsaktiviteter knyttet til medlemsbedrifter

  • drift av helårig turistinformasjon på Andenes

  • drift av Andøy Reiseliv SAs sin nettside og sosiale medier (Visit Andøy)

  • koordinere og initiere samarbeidsprosjekter lokalt

  • koordinere samarbeidet med destinasjonsselskaper regionalt og nasjonalt

  • planlegging, organisering og gjennomføring av presseturer og visningsturer i samarbeid med medlemsbedrifter og destinasjonsselskap

  • gjennomføring av utviklingsprosjekter

  • gjennomføring av faglige og sosiale aktiviteter (medlemsmøten, workshops, kurs)

  • veiledning og rådgivning til medlemmer

KONTAKTINFO

Camilla Ilmoni

camilla@visitandoy.info

+47 469 32 899

Mer info

Visit Senja Region

Visit Senja Region SA har medlemsbedrifter fra kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg og Dyrøy. Samvirket har som formål å utvikle regionen som reisemål og ivareta interessene til reiselivsaktørerene. Vi skal bidra til vekst og lønnsomhet blant våre medlemmer.

Vi tilfører en unik destinasjon og ytterligere kompetanse og erfaring innen reiseliv. Vi tilfører også en geografisk mulighet for en bedre pakketering i regionen. 

Kontaktinfo

Dan Bjørk

post@visitsenja.no 

+47 930 22 333

Mer info

NordNorsk Reiseliv AS

Vårt formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv er ledende innen opplevelsesbasert verdiskapning. I tillegg bidrar vi med solid reiselivsfaglig kompetanse, samt bred kunnskap og kompetanse om markedsføring. Vi har et stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett. I tillegg er vi sterkt engasjert i flere fremtidsrettete prosjekter i inn og utland.

 

Kontaktinfo

Lena Nøstdahl

lena@nordnorge.com

+47 901 77 500

Mer info

Visit Nordkapp AS

Visit Nordkapp er et ledende destinasjonsselskap for regionen. I tillegg til å drive destinasjonsmarkedsføring, leverer også bedriften turistinformasjons tjenester, online booking lokalt og gjennom Book Finnmark, samt agent online booking service.

Visit Nordkapp bidrar inn i klyngen med sin kompetanse ved å være en stor destinasjon. Fokuset på Nordkapp som en vinterdestinasjon gjør at samarbeid på tvers av aktører blir viktigere fremover.

 

Kontaktinfo

Marianne Berg

marianne@northcape.no

+47 976 61 016

Mer info

Foto: Sveinung Svendsen

Visit Tromsø-region AS

Visit Tromsø driver den offisielle turistinformasjonen til Tromsø kommune og arbeider med et stort nettverk av partnere for å markedsføre Tromsø-regionen. Vi arrangerer også konferanser og kurs for reiselivsbransjen, og er ansvarlig for en rekke prosjekter knyttet til økende verdiskaping i reiselivet.

Vi tilbyr ekspertise innen markedsføring og en kanal for å gi informasjon fra klyngen til våre samarbeidspartnere. Vi gjennomfører også ulike kurs i samarbeid med klyngen.

 

KONTAKTINFO

Chris Hudson

info@visittromso.no

+47 77 61 00 00

Mer info

Fotograf: Kari Schibevaag

Visit Vesterålen

Visit Vesterålen er det offisielle destinasjonsselskapet for regionen Vesterålen, som består av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Destinasjonsselskapet markedsfører regionen, gjennomfører prosjekter for reisemålsutvikling, ivaretar vertskaps- og informasjonsfunksjonen for kommunene, med mer. 

Visit Vesterålen er med i klyngesamarbeidet for økt samarbeid, kommunikasjon og kompetanseheving.

 

Kontaktinfo

Astrid Berthinussen

astrid@vestreg.no

+47 76 11 14 80

Mer info

Visit Harstad AS

Visit Harstad tilbyr skreddersøm av turprogrammer sammen med reiselivsaktører i Harstad regionen. Med eget guidekorps som behersker flere språk, kompetanse på logistikk, koordinering, pakking, opplevelsesdesign, booking og drift av attraksjoner tilbyr vi tjenester og skreddersøm for både gruppe, MICE og FITs.

Visit Harstad AS tilbyr klyngesamarbeidet en koordinator for samarbeid med aktører i Sør Troms og Harstad regionen. 70 medlemsbedrifter og 20 aktører i lokalt nettverksprosjekt er klare for samarbeid med andre aktører i klyngen – Visit Harstad er knutepunktet.

 

KONTAKTINFO

Visit Harstad AS

Sjøgt 1B, 9486 Harstad

post@visitharstad.no

+47 770 189 89

Jan-Erik Kristoffersen, daglig leder

jek@visitharstad.no

+47 458 318 38

Mer info

Visit Lyngenfjord AS

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for 5 kommuner i Nord Troms - Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Vår oppgave er å utvikle reiselivet i regionen, markedsføring og salg av  reiselivsbaserte tjenester.

Vi jobber for å utvikle vintersesongen i hele regionen for og med våre medlemmer gjennom aktiv deltakelse i klyngen og deres tiltak.

 

Kontaktinfo

Georg Sichelschmidt

post@visit-lyngenfjord.com

+47 77 21 08 50

Mer info