STB Kina Workshop

STB Kina Workshop

10 av Arena Lønnsomme Vinteropplevelsers klyngebedrifter deltok på workshoper i Shanghai, Guangzhou og Beijing 27. november - 1. desember. Der fikk de møte lokale turoperatører og reisebyråer, og presentert sine reiselivsopplevelser samt øke sin forståelse for det kinesiske markedet. Turen gikk først til Shanghai, deretter til Guangzhou og til Beijing. Totalt var det invitert nærmere 700 operatører på de tre stedene til sammen.

Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

I et nært samarbeid mellom reiselivsnæringa og UiT – Norges arktiske Universitet er det gjennom det siste året utviklet et helt nytt studietilbud – «Erfaringsbasert master i reiselivsledelse». Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og vil bidra til å styrke bedriftenes evne til å møte fremtidig utfordringer med spisset lederkompetanse.

Big Data - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i pilotprosjekt med Telenor

Big Data - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i pilotprosjekt med Telenor

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har i perioden 13. februar til 15. april 2017 gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Telenor. Gjennom prosjektet har vi nå tilgang på data fra mobiltelefonbrukere fra en rekke nasjonaliteter. Dataoppdateringene ble gjort hver time i Troms fylke, inndelt i fem regioner. Det er totalt ca 100 basestasjoner i Tromsø kommune og ca 300 i Troms fylke.