Måling av utvikling i reiselivet

Måling av utvikling i reiselivet

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser inviterte 14.2.18 til nasjonalt arbeidsseminar med tema «Måling av utvikling i reiseliv». Her møttes flere sentrale aktører for å diskutere hvordan vi i fremtiden vil måle utvikling innen reiselivsnæringen. Seminaret belyste tre sentrale spørsmål –Hva måler vi i dag? Hva ønsker vi å måle? Hva får vi til å måle?

STB Kina Workshop

STB Kina Workshop

10 av Arena Lønnsomme Vinteropplevelsers klyngebedrifter deltok på workshoper i Shanghai, Guangzhou og Beijing 27. november - 1. desember. Der fikk de møte lokale turoperatører og reisebyråer, og presentert sine reiselivsopplevelser samt øke sin forståelse for det kinesiske markedet. Turen gikk først til Shanghai, deretter til Guangzhou og til Beijing. Totalt var det invitert nærmere 700 operatører på de tre stedene til sammen.

Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

I et nært samarbeid mellom reiselivsnæringa og UiT – Norges arktiske Universitet er det gjennom det siste året utviklet et helt nytt studietilbud – «Erfaringsbasert master i reiselivsledelse». Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og vil bidra til å styrke bedriftenes evne til å møte fremtidig utfordringer med spisset lederkompetanse.