Back to All Events

Arctic Tourism Competence – fokusgruppemøte Harstad

  • Scandig Grand Hotel Harstad Harstad (map)

Innenfor kompetanse – og kunnskapsutvikling har Arena Lønnsomme Vinteropplevelser etablert et tett samarbeid mellom klyngen og UiT Norges arktiske universitet. Struktur og innhold i samarbeidet er diskutert på Klyngesamling 29-30.9.14, Peter F. Hjort – seminaret 5.3.15 og på SNOW15 ”Suksess gjennom samarbeid” 6.5.15.

Konklusjonene fra disse diskusjonene er at det er behov for et styrket samarbeid mellom næringsklyngen og UiT Norges arktiske universitet på flere områder. Bedriftene som utgjør ”Reason to go produkter” for kundene er små bedrifter som i de fleste tilfeller har fullt fokus på den daglige produksjonen. Dette krever tilpassede kunnskaps- og kompetansetilbud.

For å kunne utvikle et utdannings- og kompetanseutviklingsprogram skreddersydd for reiselivsnæringen i deler av Nordland, Troms og Finnmark, er konklusjonen, at det gjennomføres en mobilisering og en oppdatert kartlegging av næringsaktørenes behov, før tilpassede studietilbud tilrettelegges og gjennomføres.

Er din bedrift forberedt på økt kompetansekrav? Som..

1. Økt fokus på bærekraft og klimautfordringer
2. Sterkere grad av segmentering
3. Nye markeder
4. Økt bruk av teknologi og internett
5. Økt fokus på opplevelsesbaserte reiser
6. Delingsøkonomien

Vi ønsker derfor å invitere deg til fokusgruppemøte der vi ønsker dine innspill i Harstad 15.april kl.11-13.00. Sted: Scandic Grand Hotel Harstad.

Håper du kan komme, og ser frem til tilbakemelding fra deg. Meld deg på i skjemaet under.

Kan du ikke gitte dato? Da er du hjertelig velkommen til Narvik (ny dato!) 18.april kl.10-12, eller Tromsø 14.april kl.10-12 eller kl.17-19. Siste sjanse er Alta 19.april kl.10-12.

Navn *
Navn

Foto: Frank Andreassen/nordnorge.com