ARCTIC-365

Arctic-365 er en videreutvikling av klyngesamarbeidet i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Gjennom klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi bidratt til å bygge opp en ny vintersesong for deler av klyngebedriftene. Nå vil vi bruke samme verktøy og metodikk for å ta bort lavsesonger og bygge vinteren for de av klyngebedriftene som fortsatt har kapasitet. Arctic-365 fortsetter arbeidet i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser med fokus på utvikling av en lønnsom vintersesong for klyngebedriftene. Nytt er at vi også vil arbeide med andre lavsesonger og innlede samarbeid med sjømatprodusenter, IKT-aktører, kreative næringer og de som tilrettelegger offentlig transport.

Hovedinnsatsområdene er InnovasjonInternasjonaliseringKompetanseutvikling og Nettverksbygging.

Gjennom å dele med hverandre, utfordre hverandre og samhandle bedre skal vi øke verdiskapningen i klyngebedriftene ved å fjerne sesongsvingninger. Skal vi makte dette må vi identifisere nye gjester og skape sterke opplevelser som setter varige minner i sinn og sjel hos disse.

Foto: Rune Nilsen / www.nordnorge.com


ARCTIC-365 SKAL UTVIKLE OMRÅDET TIL ET UNIKT OG FORETRUKKET REISEMÅL MED ATTRAKTIVE HELÅRSOPPLEVELSER I VERDENSKLASSE.

KLYNGEBEDRIFTER

Klyngen består av 72 reiselivsbedrifter fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord. Antall klyngebedrifter har vokst jevnt fra oppstart, og hyggelig er det at flere ser verdien av å jobbe i fellesskap og dele kunnskap, erfaringer og utfordringer for å videreutvikle regionen slik at vi får flere gjester til nord i vinterhalvåret. Klyngebedriftene tegner seg for ett prosjektår av gangen. Ønsker du å bli en del av nettverket? Send oss en e-post: borre@arctic-365.no

 

Foto: Terje Rakke / www.nordnorge.com

PROSJEKTLEDELSEN

 

IMG_5075.jpg

Prosjektansvarlig og styreleder i VinterTroms AS Leder av Arctic-365s styringsgruppe
Ole-Henning Fredriksen
Telefon: 905 05 422
ohf@hamnisenja.no

Børre Berglund S-H 2.jpg

Klyngeleder
Arctic-365
Børre Berglund
Telefon: 900 56 869
borre@arctic-365.no

VINTER TROMS AS

Kontraktspartner Arctic-365

Eiere av Vinter Troms er Stiftelsen Polaria, Senja Reiseliv, Polar Zoo, Grand Nordic Hotel, og Sorrisniva AS.
Styret består av Ole Henning Fredriksen (leder), Geir Blichfeldt, Geir P. Stokke, Heinz Strathmann og Tor Kjetil Wisløff.

 

Foto: Kristian Nashoug / www.nordnorge.com

Adresse

ARCTIC-365
v/ VinterTroms AS
996 048 462
Postboks 90
9251 Tromsø
borre@arctic-365.no
+47 90 05 68 69

 

KONTAKT OSS

Agnete Ryeng en del av prosjektledelsen fra 1.jan 2017. agnete@arctic-365.no / +47 922 61 436

Morten Torp engasjert for å arbeide innenfor distribusjon. morten@2469reiseliv.no / +47 994 28 430

Hans-Olav Eriksen representerer klyngen i arbeidet med Nasjonalt Kvalitetssystem. hans@lyngsfjord.com / +47 940 88 063

Spørsmål om prosjektet og generelle henvendelser rettes til klyngeleder Børre Berglund.  borre@arctic-365.no /  +47 900 56 869

 

Navn *
Navn

Foto: Konrad Konieczny / www.nordnorge.com