INNSATSOMRÅDER ARCTIC-365

Formålet med Arctic-365 er å øke verdiskapingen og sysselsettingen i klyngen og i reiselivsnæringen i Nord-Norge gjennom et samarbeid på tvers av næringer for å løse lavsesongs problematikk i reiselivsnæringen. Arbeidet vil fokusere på identifisering av potensielle målgrupper for turisme i hele året og utvikling av «reason to go» opplevelser for disse. Formålet er også forankret i Innovasjon Norges nye strategi for reiselivsnæringen «Hele Norge – hele året».

 

Gjennom klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi bidratt til å bygge opp en ny vintersesong for deler av klyngebedriftene. Nå vil vi bruke samme verktøy og metodikk for å ta bort lavsesonger og bygge vinteren for de av klyngebedriftene som fortsatt har kapasitet. Gjennom seks år med ALV-samarbeidet, har det vært en kontinuerlig styrking av relasjoner og tillit mellom klyngebedrifter, myndigheter og FoU-institusjoner. Klynga har utviklet produkter og tjenester og pakket, testet og presentert disse i internasjonale markeder, utviklet utdanningsprogrammer og engasjert seg i en rekke FoU-prosjekter.

 

I løpet av seks år, har klynga Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) bidratt til å utvikle vintersesongen i Nord-Norge fra lavsesong med ingen eller svært lav omsetning til en lønnsom periode. Vi vil utnytte klyngemetodikken, verktøyene og den gode samhandlingen mellom bedriftene i ALV for å utjevne sesongvariasjoner i klynga og i landsdelen.


Det samlede turistkonsum i Norge var omlag 160 milliarder kroner i 2015 (SSB). Mens de norske turistenes forbruk er relativt stabilt, er det særlig de utenlandske turistenes konsum som har økt i perioden. Utenlandske turister brukte vel 45 milliarder kroner i Norge i 2015. Deres turistkonsum i Norge utgjorde 28,6 % av det totale turistkonsumet, mot 26,3 % i 2013.  Tall fra SSB viser at reiselivsnæringens andel av BNP i fastlands ­Norge var 4,2 % i 2015, mot 4,1 % i 2014. Videre viser Satellittregnskapet for turisme (SSB) at det var 158 400 årsverk i reiselivsnæringen. Det betyr at reiselivsnæringens andel av sysselsettingen i fastlands­ Norge lå på 6,9 %. Grovt kan man si at 1 av 15 jobber i reiselivsnæringen. I Nord-Norge er det 15 462 sysselsatte i reiselivsnæringen og en omsetning på 18 235 mill kroner (2016).

 

Et annet måltall for utviklingen turisme i Norge er kommersielle gjestedøgn (SSB). Kommersielle gjestedøgn måler overnattinger på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem (over 10 senger). Det var litt over 33 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2016. Det er en økning på 5 %, eller 1,5 millioner gjestedøgn fra 2015.  Norske gjestedøgn økte med 2 %, mens antall uten­landske gjestedøgn økte med 10 %. Samtidig økte utenlandske ankomster ved hotellene med 12 % viser tall fra SSB. Antall ankomster i Norge øker mer enn resten av verden, som betyr at Norge for andre år på rad, tar en større andel av internasjonal turisme.

 

Med 3 713 787 kommersielle overnattinger i 2016 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger fra 2015 på 8,6 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4,6 %. Av fylkene har Troms hatt størst økning med 15,2 %. Nordland har en økning på 7,4 %, mens Finnmark har en nedgang på 1,5 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,4 %-poeng fra 2015 til 2016. I perioden fra 2012 til 2016 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall kommersielle overnattinger på 19,0 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10,7 %. Det er Troms som har hatt den største økningen med 33,6 %. Nordland har økt med 12,5 % og Finnmark har økt med 9,4 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,8 %-poeng fra 2012 til 2016.

 

Vinteren 2016/17 var det 133 600 gjester på vinterferie i Nord-Norge. 66 % av disse besøkte Tromsø og 79 % tilbragte vinterferien i Troms. Den direkte relaterte omsetningen i reiselivsbedriftene som følge av vintertrafikken var i overkant av 574 mill kroner for hele Nord-Norge. Tar vi med indirekte virkninger så som omsetning i handel er tallet nærmere 759 mill kroner for Nord-Norge.

 

Vi har fortsatt et stort uforløst potensiale i for økt trafikk i vintersesongen, men også om våren og høsten. Potensialet skal forløses ved gjennomføring av tiltak innenfor fire hovedinnsatsområder:
Innovasjon, Internasjonalisering, Kompetanse og Nettverksbygging.

 

Foto: Konrad Konieczny / www.nordnorge.com


ARCTIC-365 SKAL UTVIKLE OMRÅDET TIL ET UNIKT OG FORETRUKKET REISEMÅL MED ATTRAKTIVE HELÅRSOPPLEVELSER I VERDENSKLASSE.