Back to All Events

Guidekurs i Tromsø, Alta og Harstad


Visit Tromsø-Region har på oppdrag for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser igjen gleden av å invitere til guidekurs i Tromsø, Alta og Harstad. Kursene fremstår ikke som rene guidekurs, men inneholder dagsaktuelle fakta som ansatte i alle reiselivsbedrifter vil ha nytte av.

I år har vi endret konseptet fra tidligere år, og slått sammen hvalkurs, nordlyskurs og vinterguidekurset til ett to-dagerskurs. Kursene har derfor nytt innhold og er lagt opp til en litt mer helårlig profil. 

Sted/dato:

Kursene foregår i Alta, Harstad og Tromsø.

•  17.-18. oktober i Alta – Alta Museum. Tid begge dager: 09.00 – 15.00

24.-25. oktober i Harstad – Trondarnes Museum. Tid begge dager: 08.00 – 15.30

8.-9. november i Tromsø – Tromsø Museum. Tid begge dager: 09.30 – 17.00

Pris:

Pris pr to-dagerskurs: kr 950 pr person + mva

Pris inkluderer enkel lunsj begge dager, samt kaffe, te. Overnatting og transport ordnes av den enkelte.

Påmeldingsfrist:  

  • Alta:                   12. oktober
  • Harstad:             17. oktober
  • Tromsø:              1. november

Meld deg på online her

Formål med kurset:

1. Øke kunnskapen til alle personer som møter og er i direkte dialog med gjestene i vår landsdel

2. Økt kunnskap, fokus på god formidling, gode opplevelser og innholdsrike turer i hver destinasjon og severdighet

3. Øke kvaliteten på gjestenes opplevelse og opphold i nord.

4. Kurset er ment til å styrke samtlige produkter i alle årstider, uansett vær, type aktivitet og innhold.

Kurset vil gjøre deg tryggere og mer bevisst din rolle i møtet med gjestene.

Kurset vil gi grunnleggende verktøy, allsidige innfallsvinkler til tematikk, tips, råd og praktiske øvelser.

Hvem passer kursene for:

Alle personer som møter og er i direkte dialog med gjester.

Alle som jobber i reiselivsnæringen er vertskap, ambassadør og et lokalt bindeledd mellom gjest, reiselivsbedrift og lokalbefolkning.

Kursinnhold:

Kursets innhold vil være det samme for alle de tre destinasjoner med følgende hovedtematikk:

Del 1

  • Dyreliv i nord - med hovedvekt på havet - hval, sel, fisk og sjøfugl
  • Vinterguiding - polarhistorie, skihistorie, ishavsfiske og fangst i korte trekk
  • Nordlyset - sagn, legender og vitenskap i et historisk perspektiv fra Galileo Galilei til Kristian Birkeland og til i dag.

Litt om særegenheter for landsdelen/destinasjonene:

-Helleristninger i Alta og Tromsø, hvordan kan vi lese de?

-Trondarnes kirke i Harstad og Maria kirka i Tromsø

- handel- og fiskerihistorie i korte trekk

- Nordlysobservatoriet i Tromsø og stasjonen i Alta

- navnet Nord-Norge sin historie

- kort intro til da Svalbard ble en del av Norge

- kort intro til merkeårene 1814 og 1905

mm

Del 2

  • Å møte gjestene hvordan opptrer vi?
  • Guiderollen
  • Å beherske uforutsette ting under veis i en tur
  • Hvordan vi kommuniserer på engelsk og viser hensyn til andre kulturer - avhengig av hvor gjesten kommer fra.

Tematikkene i del 1 vil belyses vitenskapelig, historisk og gjennom sagn, legender og fortellinger knyttet til folk som lever/har levd eller har besøkt nord gjennom historien.

Både del 1 og del 2 vil inneholde en kombinasjon av dialog-baserte foredrag og praktiske oppgaver i små grupper.

Foredragsholdere: Per Helge Nylund ved Tromsø Museum

Kurs-ansvarlig og guide:  Silje Frantzen, Northern Guides

Spørsmål om kursene (innhold) rettes til Silje Frantzen, Northern Guides  northernguides@gmail.com

Spørsmål om kursene (administrasjon) rettes til Inger-Lise Brones, Visit Tromsø-Region  ingerlise@visittromso.no

Later Event: January 26
Arctic Culinary Tourism