LØNNSOMME HELÅRSOPPLEVELSER

 
 

Reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser skifter navn til Arctic-365. Vi har besluttet en ny strategisk plattform for klyngearbeidet. Vi skal fortsatt fokusere på vintersesongen, men vil også jobbe i et helårsperspektiv. 

Klyngen Arctic-365 løser utfordringer den enkelte bedriften ikke kan løse på egenhånd. Dette spesielt innenfor områdene innovasjon, internasjonalisering, kompetanse og nettverksbygging. Klyngens misjon er å koble sammen ulike aktører for å skape lønnsomme helårsopplevelser.

> Les mer om Arctic-365

Foto: Gaute Bruvik / www.nordnorge.com

 

SLIK JOBBER VI SAMMEN I ARCTIC-365

Arctic-365 er en reiselivsklynge med 72 partnere fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord. Bedriftene bestemmer innhold i klyngesatsningen og vi har et raust fellesskap hvor samhandling står i fokus hver eneste dag.

Som klyngemedlem vil du få muligheten til å:

 • Ta del i trafikkutviklingen fra de internasjonale markedene – klyngen har fokus på markedsadgang for bedriftenes produkter og pakker
 • Delta på studieturer og innsalgsturer til turoperatører i valgte markeder
 • Delta i arbeid for helårlig reiselivssatsing og på tvers av næringer (mat, kreative næringer, teknologi)
 • Dra nytte av en rekke fellessatsinger, for eksempel felles nasjonale retningslinjer for hvalsafaribedrifter, segmenteringsmodell for vinter, innovasjonsmodell for utviklingsarbeidet i klyngen, Nasjonalt kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer, felles stand på Norwegian Travel Workshop m.m
 • Delta i ulike utviklingsprosjekter som binder bedriftene sammen med FoU-institusjoner og virkemiddelaktører
 • Delta på våre klyngesamlinger. Tema varierer fra gang til gang, og vi har mellom 70-100 deltakere på disse samlingene som er en viktig møteplass for klyngebedriftene og andre bedrifter som satser innen reiseliv
 • Delta på vår årlige konferanse SNOW for faglig påfyll og nettverksbygging. Konferansen arrangeres i samarbeid med NordNorsk Reiseliv og UiT - Norges Arktisk Universitet

I tillegg til:

 • Tilgang til rapporter for ulike distribusjonstiltak
 • Tett samarbeid med incoming operatører
 • Bruk av klyngens CRM
 • Tilgang til TravelFact – system for deling av info og produktark mellom klyngebedriftene og turoperatører
 • Inspirasjon og motivasjon
 • Økt kompetanse gjennom oppdatert forskning fra Fou-miljøer og deltagelse på kurs o.l.

SISTE NYTT


BLI MED PÅ VÅRE AKTIVITETER

Foto: Anne Olsen-Ryum / www.nordnorge.com

Foto: Ernst Furuhatt /  www.nordnorge.com

Foto: Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com

DELE 

Samarbeidet mellom bedriftene har utviklet seg svært positivt og de deler i dag på kunnskap og gjester.

Foto: Gaute Bruvik / www.nordnorge.com

Foto: Gaute Bruvik / www.nordnorge.com

UTFORDRE 

Gjennom å utfordre hverandre på produktsamarbeid og felles markedsføring, har klyngen gjort nordlysturismen mer synlig både i landsdelen, i markedene og i konkurrentland.

Foto: Geir Stian A Larsen / www.nordnorge.com

Foto: Geir Stian A Larsen / www.nordnorge.com

SAMHANDLE 

Klyngen samhandler i kommersielle prosesser og lager produkter i fellesskap.


SOM MEDLEM AV ARCTIC-365 FÅR DU


PRODUKTUTVIKLING - DISTRIBUSJON - INTERNASJONALISERING -   
FORSKNING OG UTVIKLING - KVALITETSUTVIKLING - SAMARBEID


ØNSKER DU Å BLI MEDLEM AV KLYNGA?