VIDEREUTVIKLE DIN VIRKSOMHET OG DESTINASJON


Velkommen til Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og en verktøykiste for å gi deg som jobber med vinterturisme mulighet til å videreutvikle din virksomhet og din destinasjon.

 

Nettstedet eies og drives av Arctic-365.

Foto: Frank Andreassen / www.nordnorge.com

HVA ER SEGMENTERING?

 

Å segmentere er å dele opp markedet i grupper med like behov og egenskaper. Disse gruppene er identifiserbare, de er forskjellige fra hverandre og vi kan beskrive forskjellene mellom dem.

Kunnskap om segmentering gir deg større innsikt i dine potensielle kunder. Det kan hjelpe deg med:

  • Økt markedsinnsikt
  • Mer målrettet markedskommunikasjon
  • Økt salg
  • Produktutvikling
  • Høyere kundetilfredshet
  • Mer effektiv bruk av ressurser
 

Foto: Tore Schning Olsen / www.nordnorge.com

STØRRE PRESISJON I UTVIKLINGEN AV VINTERTURISME 

For å ha en mer presis innsikt som grunnlag for produktutvikling, markedsføring og salg ble det satt i gang et segmenteringsprosjekt.

Vi vil utvikle vinterturismen og øke lønnsomheten. 

Prosjektet er drevet av Arctic-365 med Agnete Ryeng som prosjektleder.
Vil du vite mer? agnete@arctic-365.no / 922 614 36

 
 

Foto: Jiri Kacor / www.nordnorge.com

DETTE ER KUNDENE

 

Vi vet at 7,4 millioner briter, tyskere og japanere har ingen barrierer for å komme på ferie til Nord-Norge i perioden september til mars. Les mer om segmentene og øk din forståelse for kundene. 

 

Foto: Graham Austick / www.nordnorge.com