Back to All Events

SNOW19


 • Clarion the Edge Kaigata 6 Tromsø Norway (map)

Velkommen til Tromsø og SNOW19 -

Møteplassen for deg som satser på utvikling av vinterturisme! 
 

Hold av datoene 7. - 8- mai! SNOW19 vil finne sted på Clarion Hotel Edge i Tromsø.

Årets to hovedtemaer er:

Kapitaltilgang

Samarbeid mellom reiseliv & kultur, med spesielt fokus på filmnæringen

Gjennom fokus på tema "Kapitaltilgang for utvikling av næringene" ønsker vi å både gi innspill til bedriftene hva de må fokusere på for å bli attraktive investeringsobjekter, men også eksemplifisere hvilken kapitalstrategi de bør velge og hvilke muligheter som finnes.

Vi ønsker også å stimulere til økt samarbeid mellom reiselivs- og kulturnæringsaktører for vekst og videreutvikling i begge næringene.

Foreløpig program:

 • Velkommen og åpning, Sigrid Ina Simonsen, Troms fylkeskommune

 • Måling av bærekraftig utvikling i Nord-Norge – lansering, Erik Lundberg, Universitetet i Gøteborg

 • Hva ser en privat equity investor i SMB markedet etter – og hvilke muligheter ser vi i reiselivet? Bernt Østhus, Longship

 • Samfunnsløftet - en mulighet for prosjekter som utvikler Nord-Norge videre, Geir Bakkevold, SpareBank1 Nord-Norge

 • Film som investeringsobjekt? Mona Steffensen, Original Film

 • Våre erfaringer i arbeidet med å hente inn ekstern kapital ifm reiselivssatsing i distriktet, Thorbjørn Nymo og SNN Markets, Bardufoss Hotell

 • There is always next season – film finansiert gjennom folkefinansiering, Carl Christian Størmer, It's Gonna Happen AS

 • Kommunen som økonomisk støttespiller i utvikling av vår bedrift, Mona Saab, Big fish Adventures

 • Opplevelser produsert med kapital gjennom folkefinansiering, Anton Heijbel, Pukka Travel

 • Hvilke synergier ser vi i samarbeid mellom reiseliv- og filmnæring i Nord-Norge? Knut Perander, Innovasjon Norge

 • Hvordan har det offentlige, filmbransjen og reiselivsnæringen samarbeidet for å kapitalisere på Wallander, og hvilke resultat har det gitt? Petra Rundquist, Ystad kommune

 • Derfor satser vi på The Whale på Andenes, Kristian Adolfsen, Norlandia Group

 • Mobile Moods - nye og innovative løsninger, Trude Borch, Akvaplan Niva

 • Slaget om Narvik - om filmen, og hvilket potensiale den har for internasjonal distribusjon, Tom Vidar Karlsen, Storyline NOR AS

PARALLELLSESJONER:

Bærekraftig utvikling

 • Vi skal måle bærekraft - presentasjon av prosjektene, Erik Lundberg,  Universitetet i Gøteborg

 • Nytt miljøvennlig båtkonsept, Agnes Arnadottir, Brim Explorer

Praktisk markedsføring

 • Lyn-innføring i strategisk kompass med særlig fokus på kulturopplevelser, Lena Nøstdahl, Nordnorsk Reiseliv

 • Lyn-innføring i strategisk kompass med særlig fokus på attraksjoner og ikoner, Lena Nøstdahl, Nordnorsk Reiseliv

 • Lyn-innføring i strategisk kompass med særlig fokus på fellesskap og moro, Lena Nøstdahl, Nordnorsk Reiseliv

Samarbeid reiseliv og film

 • Slik skal vi jobbe med filmturisme, Geir P. Stokke, Filmklynge Nord og Børre Berglund, Arctic-365

 • Hvordan kan musikk fra High North Music øke markedsverdien til en film eller et reiselivsprodukt, Aggie Frost, High North Music

Priser:

Deltagelse konferanse, to lunsjer og middag, uten overnatting 2.900,- inkl. mva / pers

Deltagelse med enkeltrom 1 natt 3.995,- inkl. mva / pers

Deltagelse og to personer i dobbeltrom 1 natt / 3.550,- inkl. mva / pers

Rabatt kr 400,- pr. pers dersom flere deltagere fra samme bedrift


banner med logoer.jpg

SNOW-konferansene arrangeres årlig av Arctic-365 og er din arena for nettverksbygging, kompetanseheving, og styrket samarbeid med FoU-miljøer. Vi har fokus på aktuelle tema som berører små- og mellomstore reiselivsbedrifter. Våre medarrangører i 2019 er Filmklynge Nord, NordNorsk Reiseliv og SpareBank1 Nord-Norge.

Foto: Arthur Arnesen

Earlier Event: September 20
Klyngesamling Tromsø