NordNorsk Reiseliv AS

Vårt formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv er ledende innen opplevelsesbasert verdiskapning. I tillegg bidrar vi med solid reiselivsfaglig kompetanse, samt bred kunnskap og kompetanse om markedsføring. Vi har et stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett. I tillegg er vi sterkt engasjert i flere fremtidsrettete prosjekter i inn og utland.

 

Kontaktinfo

Lena Nøstdahl

lena@nordnorge.com

+47 901 77 500

Mer info