Verdensarvsenter for bergkunst - Alta

Museum og verdensarvsenter som formidler kunnskap og opplevelser rundt bergkunsten i Alta og Altas Natur- og kulturhistorie.

Helleristningene ved museet er på UNESCOs verdensarvliste og er tilgjengelig for besøk i den snøfrie perioden av året. Museets utstillinger er åpne hele året.

Museumsbutikk og cafe.

 

Kontaktinfo

Anita Tapio

post@altamuseum.no

+47 41 75 63 30

Mer info