Visit Lyngenfjord AS

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for 5 kommuner i Nord Troms - Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Vår oppgave er å utvikle reiselivet i regionen, markedsføring og salg av  reiselivsbaserte tjenester.

Vi jobber for å utvikle vintersesongen i hele regionen for og med våre medlemmer gjennom aktiv deltakelse i klyngen og deres tiltak.

 

Kontaktinfo

Georg Sichelschmidt

post@visit-lyngenfjord.com

+47 77 21 08 50

Mer info