Sadio Nor Teater SA

Sadio Nor lager og spiller forestillinger, vandreteatre og gjør opptredener basert på lokal kunnskap. Vi spiller både på norsk og engelsk, og ved bestilling i god tid kan vi også spille på russisk. Vi tilbyr også instruksjon, og vi kan hjelpe til med utvikling og oppbygging av opplevelser.

Vi er et teater, som gjør at vårt medlemsskap i klyngen er viktig, både fordi vi bidrar med kreativitet, inspirasjon og kompetanse spesielt innen formidling.

 

Kontaktinfo

Klaus Løkholm Bergli

klaus@sadionor.com

+47 00 26 874

Mer info