KORT OM SEGMENTENE

Hovedmotivasjonen for å besøke Nord-Norge vinterstid er å oppleve nordlyset. Dette gjelder både de som har vært i landsdelen, de som har reelle planer om å komme hit og de som ønsker å komme hit.  

Dette er funn vi var klar over. Det undersøkelsene viser er at turistene ønsker noe mer. Våre fem definerte segmenter er forskjellige i forhold til hvor fysisk aktive de ønsker å være under oppholdet, og hvor mange opplevelser de vil å få med seg i tidsrommet.

Foto: Gaute Bruvik / www.nordnorge.com

Alle segmentene ønsker å oppleve mer enn bare nordlyset. Her ligger det et stort og uutnyttet potensial for mersalg og gjensalg.

Vi kan dele opp turister som kommer til Nord-Norge i fem segmenter. Comfort Plus, No stress, Activity Chaser, Socializer og Safety-planner. De fordeler seg slik:

 

COMFORT PLUS

Verdsetter gjestfrihet, høy grad av service, høy grad av komfort og unike lokal matopplevelser i et komplett måltid. Gode fasiliteter og utstyr under utfluktene er viktig. Har høy betalingsvilje og ønsker å lære noe nytt.

Lær mer om Comfort Plus

 

NO STRESS

Søker stillhet og ro, ønsker mest av alt avslapping og rolig avkobling. Stiller ikke høye krav til fasiliteter og tilrettelegging, men ønsker en viss grad av komfort. Vil gjøre aktiviteter sammen med eget reisefølge, gjerne privat guide.

Lær mer om No Stress

 

ACTIVITY CHASER

Søker fysiske aktiviteter i stillferdige omgivelser, i naturen og i snøen. Kombinerer gjerne nordlysopplevelser med andre aktiviteter. Oppsøker også mindre fysisk krevende dagaktiviteter som hvalsafari. Søker kunnskap og ønsker å lære noe nytt.

Lær mer om Activity Chaser

 

SOCIALIZER

Disse vil treffe og bli kjent med nye mennesker, ha det gøy og feste litt. Er åpen for en rekke type aktiviteter og vil oppleve så mye som mulig sammen med andre. Kjennetegnes av sin hang til det urbane, så ta dem gjerne med på pub etter nordlysutflukten.

Lær mer om Socializer

 

SAFETY-PLANNER

Følelsen av trygghet er avgjørende, og de planlegger ut fra dette i god tid. Deltar gjerne på et bredt spekter utflukter og aktiviteter uten risiko. Ønsker å oppleve mest mulig, og betaler gjerne litt ekstra for helt unike opplevelser og god komfort.

Lær mer om Safety-planner

 

 

 

COMFORT PLUS

Høy komfort, god kvalitet og service er viktig - betaler gjerne ekstra for dette og unike opplevelser. Reiser gjerne med partner, 1 av 4 er pensjonister. Reisebudsjett over gjennomsnittet. Ønsker både opplevelser og å lære noe nytt - samtidig slappe av og oppleve stillhet og ro. Tar gjerne aktiviteter på sparket, men ikke de som krever fysiske anstrengelser. Bor gjerne i byen, og bruker mye av dagene på egen hånd - shopping, lokal kultur og historie, gode matopplevelser. Heller ikke fremmede for å delta på kulturarrangementer.

Gjerne organiserte turer, som hvalsafari og busstur i vakker natur, men unngår større grupper. På Nordlysjakt er dyktig guide, god komfort, ekstra utstyr, og unik og lokal mat avgjørende. Overnatter gjerne under nordlyset, men med høy standard. Fotografering er viktig. Nordlyset kan også kombineres med rein, hund eller båt, og gjerne med privat guide.

Søker mye informasjon på destinasjonens offisielle websider, Tripadvisor og Google, og bruker Facebook og WhatsApp hyppig. Ønsker å kjøpe ferdige pakker eller skreddersy egne pakker på ett bestillingssted.


Segmentpenetrasjon per land (målgruppe) og i kundelister til Visit Tromsø:


Aktivitetsnivå:


Interesse for type nordlys og transport:


Viktige egenskaper for å velge Nord-Norge og nordlyset:


Viktig på nordlysutflukten:


By/sosialt/fest:


Relevante informasjonskilder:


Preferert bookingmetode:

 

Bestillingsmåte – pakke

 • Reisebyråets nettsider (47%)
 • www.visittromso.com (27%)
 • Reisebyrå / turoperatør (19%)

Bestillingsmåte – aktiviteter

 • www.visittromso.com (53%)
 • Aktivitetsleverandørens nettside (41%) 
 • Personlig kontakt turistinfo (38%)

Betalingsvilje:

For 4 overnattinger i Tromsø. Pris per personkostnader / budsjett totalt sett inkluderer både reise, overnattinger og aktiviteter / utflukter

% andel som er beredt til…

 • Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser : 31%
 • Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter: 41%

Potensiell (antall personer i 100.000):

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge"NO STRESS

Under gjennomsnittet interessert i det meste av aktiviteter. Kommer for å oppleve Nordlyset, men de ønsker mest av alt en avslappende og rolig avkobling. Reiser gjerne med partner, er sjeldnere pensjonister, men oftere i familier. Ønsker å ta det med ro på formiddagen, men bruker gjerne tid på severdigheter, museer og shopping. Ettermiddagen benyttes til opplevelser og aktiviteter - utflukter med buss i vakker natur og hundeslede interessant.

Ønsker nordlysjakt i mindre grupper, aller helst bare sammen med eget reisefølge, og gjerne privattur med guide. Å kombinere nordlyset med rein eller overnatting kan være en mulighet.

Søker i mindre grad informasjon om reisemålet enn andre, og bruker helst Google og reisebyrå. Denne gruppen benytter flest sosiale media, mest Facebook og WhatsApp, men også andre. Kjøper gjerne ferdige pakker, helst på reisebyråets nettsider.


Segmentpenetrasjon per land (målgruppe) og i kundelister til Visit Tromsø:


Aktivitetsnivå:


Interesse for nordlys og transport:


Viktige egenskaper for å velge Nord-Norge og nordlyset:


Viktig på nordlysutflukten:


By/sosial/fest:


Relevante informasjonskilder:Preferert bookingmåte:

Bestillingsmåte – pakke

 • Reisebyråets nettsider (54%)
 • På nettsidene til visittromso (25%)
 • Kontakter reisebyrået / turoperatør (14%)

Bestillingsmåte – aktiviteter

 • www.visittromso.com (25%)
 • Personlig kontakt turistinfo (25%)
 • Personlig kontakt med aktivitetsleverandør (24%)


Betalingsvilje:

For 4 overnattinger i Tromsø. Pris per personkostnader / budsjett totalt sett inkluderer både reise, overnattinger og aktiviteter / utflukter:

% andel som er beredt til…

 • Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser : 19%
 • Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter: 19%

Potensiell (antall personer i 100.000):

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge".


ACTIVITY CHASER

Ønsker fysiske aktiviteter i stillferdige omgivelser – i naturen og i snøen. Ønsker å lære og er miljøbevisste. Reiser ofte med partner, er sjelden pensjonister og har et reisebudsjett over gjennomsnittet - betaler gjerne ekstra for unike opplevelser, men velger heller litt rimeligere overnatting.

Ønsker å delta på en rekke aktiviteter, fra hvalsafari, hundeslede, reinslede, scooter til trugetur. Opptatt av lokal mat og samisk kultur. Tid på egen hånd benyttes gjerne til museumsbesøk.

Deltar gjerne på mer enn én nordlysutflukt. Foretrekker mindre grupper – kunnskapsrik guide, ekstra utstyr og tips til fotografering er avgjørende. Nordlysopplevelsen kombineres gjerne med en aktivitet (rein, hund, scooter, båt). Svært positive til overnatting i naturen.

Søker mindre informasjon enn gjennomsnittet, men bruker helst Google og reisebyrå. Storbrukere av Facebook og WhatsApp. Bestiller stort sett alle deler av ferien separat på ulike bestillingssteder. Aktiviteter bestilles gjerne direkte på nettsidene til Visit Tromsø eller hos leverandøren.


Segmentpenetrasjon per land (målgruppe) og i kundelister til Visit Tromsø:


Aktivitetsnivå:


Interesse for type nordlys og transport:


Viktige egenskaper for å velge Nord-Norge og nordlyset:


Viktig på nordlysutflukten:


By/sosial/fest:


Relevante informasjonskilder:


Preferert bookingmåte:

Bestillingsmåte – pakke:

 • Reisebyråets nettsider (47%)
 • På nettsidene tilvisittromso (20%) Kontakter reisebyrået / turoperatør (23%)

Bestillingsmåte – aktiviteter:

 • www.visittromso.com (61%)
 • Aktivitetsleverandørens nettside (59%)
 • Personlig kontakt turistinfo (27%)


Betalingsvilje:

For 4 overnattinger i Tromsø. Pris per personkostnader / budsjett totalt sett inkluderer både reise, overnattinger og aktiviteter / utflukter.

% andel som er beredt til…

 • Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser : 23%
 • Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter: 14%

Potensiell (antall personer i 100.000):

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge".


SOCIALIZER

Ønsker å treffe og bli kjent med nye mennesker, ha det gøy og feste litt. Søker å lære noe nytt og å oppleve så mye som mulig. I ferien ønskes ikke veldig store fysiske anstrengelser, men behøver heller ikke være stillesittende - så lenge det er sammen med andre mennesker. Reiser helst med partner, men også sammen med familie. Betaler gjerne ekstra for god komfort på utfluktene.

Ønsker å delta på mange utflukter: busstur i vakker natur, hvalsafari, tur med hund, rein, scooter eller på truger, og lokale kulturopplevelser (samisk, museum etc). Egentid brukes til shopping og god mat og drikke. 

Nordlysjakten gjøres helst i mindre grupper gjerne i kombinasjon med en aktivitet (rein, hund). Heller ikke fremmede for nordlys-overnatting.

Søker informasjon på Google, Tripadvisor og destinasjonens offisielle websider. De er hyppige brukere av Facebook og WhatsApp. Kjøper gjerne ferdige pakker, fortrinnsvis på reisebyråets nettsider eller bestiller separat.


Segmentpenetrasjon per land (målgruppe) og i kundelister til Visit Tromsø:


Aktivitetsnivå:


Interesse for type nordlys og transport:


Viktige egenskaper for å velge Nord-Norge og nordlyset:


Viktig på nordlysutflukten:


By/sosial/fest:


Relevante informasjonskilder:


Preferert bookingmåte:

Bestillingsmåte – pakke:

 • Reisebyråets nettsider (49%)
 • På nettsidene til visittromso (22%)
 • Kontakter reisebyrået / turoperatør (17%)

Bestillingsmåte – aktiviteter:

 • Aktivitetsleverandørens nettside (39%)
 • www.visittromso.com (31%)
 • Personlig kontakt turistinfo (30%

Betalingsvilje:

For 4 overnattinger i Tromsø. Pris per personkostnader / budsjett totalt sett inkluderer både reise, overnattinger og aktiviteter / utflukter.

% andel som er beredt til…

 • Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser : 19%
 • Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter: 21%


Potensiell (antall personer i 100.000):

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge".


SAFETY-PLANNER

Følelsen av trygghet er avgjørende og de planlegger derfor i god tid. Ønsker å oppleve mest mulig. Utflukter og aktiviteter skal være trygge, ikke fysisk krevende og ei eller koste for mye - selv om de er åpne for å betale litt ekstra for helt unike opplevelser og god komfort. Reiser gjerne i par og mange er pensjonister.

Deltar gjerne på hvalsafari og busstur i vakker natur, men også på trygge turer med reinslede og scooter. Egentid er viktig, og benyttes gjerne til shopping og museum. Kan godt tenke seg cruise hvor overnatting og måltider er inkludert, og med et 1 – 2 dagers stopp i Tromsø.

Deltar gjerne på flere nordlysutflukter, gjerne kombinert med rein eller hund. Selv om Nordlysjakten foretrekkes i mindre grupper, tar de gjerne bussturer også. Dyktige guider, god komfort, nødvendig utstyr og gode tips om fotografering er verdsatt. 

Søker mye informasjon - på destinasjonens offisielle websider, Google, Tripadvisor og hos reisebyrå. De bruker Facebook og WhatsApp hyppig. De kjøper gjerne ferdige pakker fra sitt reisebyrås nettsider.


Segmentpenetrasjon per land (målgruppe) og i kundelister til Visit Tromsø:


Aktivitetsnivå:


Interesse for type nordlys og transport:


Viktige egenskaper for å velge Nord-Norge og nordlyset:


Viktig på nordlysutflukten:


By/sosial/fest:


Relevante informasjonskilder:


Preferert bookingmåte:

Bestillingsmåte – pakke:

 • Reisebyråets nettsider (56%)
 • På nettsidene tilvisittromso (23%)
 • Kontakter reisebyrået / turoperatør (18%)

Bestillingsmåte – aktiviteter:

 • www.visittromso.com (59%) Aktivitetsleverandørens nettside (56%)
 • Personlig kontakt turistinfo (19%) 


Betalingsvilje:

For 4 overnattinger i Tromsø. Pris per personkostnader / budsjett totalt sett inkluderer både reise, overnattinger og aktiviteter / utflukter.

% andel som er beredt til…

 • Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser : 23%
 • Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter: 27%


Potensiell (antall personer i 100.000):

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge".


Potensialet – kortsiktig:

Personer som ikke ser noen hindringer for å reise på nordlys/vinterferie til Nord-Norge

* Kr 2 000 i forbruk per person per døgn/3 døgn


Markedspotensialer:

Storbritannia har et noe større kortsiktig nordlyspotensiale

0 
 0 
 1 
 12 
 75 
 Røst kommunikasjon AS 
 1 
 1 
 86 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:Cambria;
	mso-ascii-font-family:Cambria;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Cambria;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
 
   Målgruppestørrelse (i 100.000 personer). Antall personer som er i målgruppe per land.   
 
 0 
 0 
 1 
 24 
 137 
 Røst kommunikasjon AS 
 1 
 1 
 160 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:Cambria;
	mso-ascii-font-family:Cambria;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Cambria;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
 
  Teoretisk: Antall personner som er i målgruppe  Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge"

Målgruppestørrelse (i 100.000 personer). Antall personer som er i målgruppe per land.

Teoretisk: Antall personner som er i målgruppe

Kortsiktig: Antall personner som er i målgruppe og sier: "Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Nord-Norge"


Målgruppepenetrasjon:

Mellom 15 og 30 % av befolkningene i Japan, Storbritannia og Tyskland i alderen 20 til 75 år er potensielle vinterturister.