INNOVASJON

Klyngen har utviklet en Innovasjonsmodell for utviklingsarbeidet i klyngen. Denne består av tre deler:

1.    Felles kunnskap om markedene gjennom Segmenteringsmodellen og ny markedskunnskap spesielt om de asiatiske markedene

2.    Felles metodikk for produktutvikling/annen utvikling. BLT-metodikken består av å utvikle løsninger med basis i behov og teste disse innen de ferdigstilles

3.    En felles online-basert infrastruktur som samler og kategoriserer produktark, dokumenter og annen relevant informasjon i klyngebedriftenes dialog med markedsaktører

Innovasjonsmodellen utvides i Arctic-365 til å omfatte bedrifter og leveranser fra flere bedrifter og andre næringer slik at vi kan møte behovet for nye og innovative opplevelser som målgruppene forventer.