NETTVERKSBYGGING

Det var i utgangspunktet lite samhandling mellom bedriftene da Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ble etablert i 2011. Klyngeprosjektet hadde derfor som et delmål å arbeide strategisk for å styrke samholdet og graden av samarbeid og samspill. En ekstern evaluering av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser høsten 2017 konkluderer at klyngeprosjektet i stor grad har klart å skape en tettere klynge med mer samarbeid og samhandling.

Dette arbeidet videreføres med fokus på å tilrettelegge for interessante møteplasser for klyngebedriftene på klyngesamlinger og den årlige SNOW-konferansen. Dessuten til å stimulere og tilrettelegge for fellesprosjekter mellom klyngebedriftene som utvikler sterkere samhandlingsmønster.

 

Foto: Ziggi Wantuch / www.nordnorge.com