INTERNASJONALISERING

I klyngen står arbeid med å identifisere og åpne nye distribusjonskanaler sentralt. Bearbeiding av internasjonale markeder prioriteres og klyngen benytter ressurser til å åpne nye distribusjonskanaler for klyngemedlemmene og styrke relasjonene til etablerte internasjonale samarbeidspartnere.

Sentralt i dette arbeidet er vår CRM som teller over 800 internasjonale samarbeidspartnere med oppdatert informasjon om hver enkelt distributør og deres kundeprofiler. Klyngen kobler klyngebedrifter med internasjonale aktører gjennom aktiviteter i ulike internasjonale markeder og ved å trekke samarbeidspartnere til klyngebedriftene.

Forståelse av forretningskultur, forhandlinger og hva som bygger langsiktige relasjoner er sentralt i vårt internasjonaliseringsarbeid.

Vi har også fokus på internasjonal tilgjengelighet til klyngeområdet ved at vi bearbeider flyselskaper og charteroperatører til å forbedre og fornye sitt transporttilbud til området.

Gjennom arbeid i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi utviklet metoder og verktøy for internasjonaliseringsarbeid som er tilgjengelig for den enkelte klyngebedriften og fellestiltak i klyngen

 

CRM

SuperOffice er klyngens CRM system. Her lagrer vi informasjon om turoperatører og andre partnere. Denne informasjonen er tilgjengelig for klyngebedriftene også.

Ønsker du å bruke informasjon fra klyngens CRM system? Fyll ut skjemaet nedenfor. 

Navn *
Navn