KOMPETANSE

Kompetanse og kvalitet er ett av innsatsområdene det er fokusert på i klyngen.

 

Kurstilbud

Vi har så langt utviklet en rekke kurs og kompetansehevende tilbud. I samarbeid med Visit Tromsø-regionen ble det gjennomført nordlysguidekurs på ulike steder og totalt har ca 500 personer deltatt i løpet av fem år. Med bakgrunn i gode tilbakemeldinger har også hvalsafarikurs og vinterguidekurs blitt utviklet.

Om den enkelte bedriften skal kunne møte fremtidens utfordringer, må vi styrke vår kompetanse. Vi har gjennomført en bred kompetansekartlegging i klyngebedriftene og vil henvise bedriftene til kurs om allerede eksisterer eller utvikle nye tilbud der det er nødvendig. Alle kompetansetilbud og kurs som er utviklet er tilgjengelig for gjennomføring blant klyngebedriftene som lokale/regionale kurs, forutsatt et høyt nok deltakerantall på de ulike kursene.

Se våre kurstilbud.

Nasjonalt Kvalitetssystem

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, og det tidligere Arena prosjektet Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fra klyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer. Et kvalitetssystem er, sammen med ny kunnskap rundt priselastisiteten av opplevelser, et nøkkelelement for å imøtekomme utfordringen rundt store kvalitetsforskjeller mellom bedriftene.

Les mer om Nasjonalt Kvalitetssystem. 

Norsk Naturguide Studium

I samarbeid med Høgskolen i Alta/UiT har klyngen utviklet Norsk Naturguide studiet, hvor målet er å utdanne kompetente naturguider. Det fokuseres på guiderollen der friluftslivets verdier legges til grunn for gode opplevelser, regional historie, lokale tradisjoner, naturbruk og lokale naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv. Norsk Naturguide er samlingsbasert over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet startet opp 18. August 2013.

Les mer om Norsk Naturguide Studium.

Arctic Tourism Competence

Gjennom delprosjektet «Arctic Tourism Competence» har vi utviklet landets første erfaringsbaserte masterutdanning innen reiselivsnæringen. Studiet starter opp i 2019 og vi er nå i gang med å rekruttere studenter.

Les mer om Arctic Tourism Competence.