Samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway

Med bakgrunn i markedsbehov og behov for samordning av produkter er det etablert et konkret og prosjektrettet samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway.

Vinter Nord og Fjord: Utvikling av nytt felles vinterprodukt med varighet 1 uke som omfatter Nordlysopplevelser i Nord-Norge og Fjord-opplevelser på Vestlandet. Testing av produktet i markedet inngår i den felles prosjektinnsatsen.

High-End sportsfiske opplevelse inklusive besøk på visningsanlegg og overnatting på komfortable hoteller. Et samarbeid med Sjømatrådet er etablert for dette prosjektet som ved siden av produktutvikling inneholder markedstesting av produktene.

Dette er konkrete prosjekter i etablering av et tett samarbeid mellom de to bedriftsklyngene. Vi vil forsterke dette samarbeidet og det er flere ulike samarbeidsprosjekter som vurderes.


Har du spørsmål angående samarbeidet med NCE Tourism Fjord Norway, kontakt prosjektleder Børre Berglund.
+47 90 05 68 69 / post@vintertroms.no