Varde Experience Quality

Det nasjonale kvalitetssystemet for bedrifter som produserer opplevelser og aktiviteter, attraksjoner, museer og guide firmaer ble lansert under Innovasjon Norges kick-off 8. november 2018. Bak dette står flere klynger og organisasjoner med Arctic-365 som initiativtaker.

Varde Experience Quality har følgende mål:

 • Å sikre at gjesteopplevelsen overgår gjestens forventninger

 • Å gi veiledning og støtte til opplevelsesturisme i Norge

 • Å oppmuntre til beste praksis og stimulere kvalitetsforbedringer gjennom rådgivning

 • Å sette kvalitetsstandarder gjennom en objektiv og målbar godkjenningsordning

 • Å gi troverdige standarder som skaper tillit hos internasjonale kjøpere

 • Å fremme sikkerhetsgodkjenning

 • Å støtte lokal økonomi og skape bærekraftig turisme

 • Å gi en plattform for samarbeid i bransjenettverk

Systemet skal bidra til fornøyde gjester og økt verdiskaping, etablere kvalitetsstandarder, understøtte en bærekraftig reiselivsutvikling og benchmarke bransjer og regioner. Varde blir markedsført tungt av Innovasjon Norge, noe som vil skape konkurransekraft for de bedrifter som er med i ordningen.

Deltagende bedrifter blir med i en nasjonal database og får gjennomgang og rapportering av en Mystery Guest. Ny gjennomgang innen en periode på 24 timer. Forutsatt at minimum tre merker oppnås kan Varde merker/skilt benyttes i egen markedsføring.

Målekriteriene dekker bookingprosess, møtested og transport, opplevelsesrom, gjestens opplevelse av stab, fasiliteter, omgivelser og historiefortelling, dramaturgi, mat og drikke, gjensalg, samt overnatting.

Systemet skal driftes av et non-profit selskap eid av reiselivsaktører, Varde Opplevelseskvalitet AS. Tegning av aksjer etter følgende modell:

 • Lokale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 5 000

 • Regionale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 15 000

 • Nasjonale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 30 000

Det vil være en årlig avgift på kr 8 400 for alle bedrifter og en engangsavgift på 8 - 15 000, avhengig av omsetning.

Ønsker du mer informasjon?
Ditt navn (obligatorisk) *
Ditt navn (obligatorisk)


Spørsmål kan stilles til prosjektleder Børre Berglund, +47 90 05 68 69 / borre@arctic-365.no