Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

I et nært samarbeid mellom reiselivsnæringa og UiT – Norges arktiske Universitet er det gjennom det siste året utviklet et helt nytt studietilbud – «Erfaringsbasert master i reiselivsledelse». Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og vil bidra til å styrke bedriftenes evne til å møte fremtidig utfordringer med spisset lederkompetanse.

Gjennom reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som teller 71 reiselivsbedrifter og 4 FoU-institusjoner i Nord-Norge er koblingen mellom næringens behov og universitetets ressurser muliggjort.

Kompetanseutvikling i reiselivsnæringa er viktig for å styrke næringas konkurransekraft – spesielt i de fremvoksende internasjonale markedene, sier Geir P. Stokke som er leder i Styringsgruppa for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

Forankring i næringa

Utviklingen av den første erfaringsbaserte masterutdanningen innen reiseliv i Norge, er et direkte resultat av en kartlegging av kompetansebehovet i reiselivsnæringa i 2016.

Kompetansekartlegginga viste at næringa selv ønsker et tilbud som en erfaringsbasert masterutdanning og nå har vi utviklet tilbudet i rekordfart, sier Arild Røkenes ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT som er engasjert som fagansvarlig for utvikling av studiet.

Gjennom et samarbeid mellom Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og UiT – Norges arktiske Universitet og med støtte fra Innovasjon Norge, er det nye utdanningstilbudet utviklet.

Studiet vil starte opp våren 2019 og nå skal vi i samarbeid med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser bruke tiden til å rekruttere studenter, fortsetter Røkenes.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har tatt næringens uttrykte kompetansebehov på alvor og i tillegg til dette utdannings-tilbudet utviklet Norsk Natur Guide studiet, Guidekurs for Nordlysguider og Hvalsafariguider.

 

Fakta om studiet:

 • Rettet mot ledere i reiselivsbransjen
 • Spisskompetanse på områder som:
  • Internasjonal markedsføring og salg
  • Moderne ledelse
  • HR i reiselivet
  • Bærekraft og samhandling med offentlig forvaltning
  • Risikostyring i opplevelsesnæringen
 • Masteroppgaven kan fokusere på bedriftsrelatert problem
 • Kan kombineres med jobb
 • Samlingsbasert Tromsø/Alta
 • En samling i utlandet
 • To år, 90 studiepoeng

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Geir Stokke, leder av Styringsgruppa for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, mobil 411 27 250

Arild Røkenes, UiT – Norges arktiske universitet, Prosjektleder Arctic Tourism Competence, mobil 970 01 768

 

Foto: Espen Mortensen