Nasjonale retningslinjer for hvalsafaribedrifter

På et seminar i Tromsø 7-8. nov 2016 besluttet ledende hvalsafaribedrifter å utvikle nasjonale retningslinjer for hvalsafaribedrifter og etablere en felles nasjonal organisasjon som skal fremme hvalsafaribedriftenes interesser. Hvalsafari er sterkt etterspurt blant internasjonale turister som besøker Nord-Norge, og næringen vil nå selv utvikle et sett med felles retningslinjer som skal sikre dyrevelferd, kundeopplevelsen og legge grunnlagt for bedriftenes verdiskaping.

40 representanter fra de største hvalsafaribedrifter i Norge, destinasjonsselskaper, forskere og virkemiddelapparatet er enige å utvikle nye felles retningslinjer for norske hvalsafaribedrifter. Basert på innspill fra aktørene, forskere og representanter for hvalsafaribedrifter på Island er det nedsatt en Arbeidsgruppe som i løpet av kort tid skal lage forslag til felles retningslinjer og hvordan disse skal sanksjoneres. I denne sammenhengen er etablering av en nasjonal organisasjon for hvalsafaribedrifter et viktig tiltak.

Reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har initiert og koordinerer dette arbeidet i fortsettelsen.

-       Vi mener det er riktig at bedriftene nå tar et initiativ for å sikre en ansvarlig utvikling av et populært men litt skjørt reiselivsprodukt, sier klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Børre Berglund. Myndighetene vil ikke regulere denne delen av reiselivet og i den situasjonen er det viktig at bedriftene samarbeider om felles retningslinjer og løsninger, fortsetter Berglund.

Arbeidet påbegynnes umiddelbart og skal være ferdig i mars måned 2017. Retningslinjene blir deretter sendt på høring til aktuelle instanser innen de besluttes av hvalsafaribedriftenes egen organisasjon som vil bli etablert innenfor samme tidsrom.