Toppturturisme og snøskred

I kjølvannet av den tragiske skredulykka i Tamokdalen i Troms 2. januar 2019 hvor 4 unge utenlandske skigjester mistet livet, tar reiselivsklyngen Arctic-365 ansvaret for å gå gjennom og eventuelt foreslå forbedringer ift. forebyggende informasjonsarbeid.

Målet er å bidra til å formidle god informasjon og skredvarsel enda bedre, og dermed redusere antall ulykker. I dette arbeidet er det opprettet et godt samarbeid med Innovasjon Norge, fagmiljøene og selvfølgelig våre aktører som er berørt av dette.

Det er viktig å skille mellom utenlandske turister som ikke kjøper guidetjenester og de som deltar i regi av reiselivsbedrifter. Erfaringer tilsier at mange bruker sertifiserte guider som har lang erfaring i vår region og at kjennskapen til varsom.no er god. Det er likevel en rekke utfordringer som for eksempel at vi har lite kunnskap om de gjestene som er her på egenhånd og mangel på lokale sertifiserte guider.

Nyttige verktøy for informasjon om snøskredfare - Arctic-365 oppfordrer alle til å benytte dette overfor sine gjester:

Varsel for aktuell region - norsk

Varsel for aktuell region - engelsk

A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler - engelsk

A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler - tysk

A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler - fransk

A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler - italiensk

A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler - finsk

Din egen Varsomkube

Stor plakat

A3 plakat

Snøskredskolen

Arctic-365 deltar på Toppturseminar 5. - og 6. mars i regi av Innovasjon Norge og NCE Tourism, og vil der fortelle om den pågående kartleggingen.

CARE (Centre for Avalanche Research and Education) ønsker å gjennomføre et idémøte i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløfte og reiselivsnæringen for å komme med idéer til framtidige tiltak. Arctic-365 ønsker å bidra i dette og kommer tilbake med mer informasjon om agenda og møtetidspunkt.

Foto: Espen Nordahl