FoU

Milliondryss til reiselivet i Nord-Norge – skal lære opp lokalt næringsliv

Milliondryss til reiselivet i Nord-Norge – skal lære opp lokalt næringsliv

  

Innovasjon Norge bevilger 2,0 millioner kroner til Vinter Troms AS til deres prosjekt Arctic Tourism Competence for kompetanseutvikling i lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og Vinter Troms og bedriftsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er at av sju utvalgte miljøer som får penger for å heve kompetansen i det lokale næringslivet.

  

Arctic Tourism - Arctic Frontiers sideevent - meld deg på nå!

Arctic Tourism - Arctic Frontiers sideevent - meld deg på nå!

Arctic Tourism er ett av sideeventene til Arctic Frontiers og arrangeres i Tromsø 27.januar. Arctic Frontiers arrangeres årlig i Tromsø, og tar for seg ulike tema knyttet til bærekraftig utvikling innen industri og miljø i arktisk. I år arrangeres også et sideevent med turisme som tema, og mer spesifikt hvalsafari, fisketurisme, cruise og nordlysturisme i arktiske strøk.  Innledere fra forskningsmiljø og aktørerer fra Island, Skottland, Sverige og Russland i tillegg til Norge fyller dagen med interessant innhold hvor det også åpnes for diskusjon rudt temaene.