Forebyggende informasjonsarbeid - snøskred

I kjølvannet av den tragiske skredulykka i Tamokdalen 2. januar 2019 hvor 4 unge utenlandske skigjester mistet livet, tok Arctic-365 ansvaret for å gå gjennom og eventuelt foreslå forbedringer ift. forebyggende informasjonsarbeid. Det vil si en analyse av hva som faktisk er gjennomført av informasjonstiltak forut før gjester kommer til oss og under oppholdet når det gjelder skredfare, effekten av dette informasjonsarbeidet og eventuelle forslag til hvordan det forebyggende informasjonsarbeidet kan forbedres.

30. april 2019 arrangerte klyngen et møte hvor resultatene ble presentert og vi gjennomførte en idémyldring og diskusjon om framtidige tiltak. 25 personer fra reiselivsnæringen, fagmiljøene og forvaltning deltok.

I presentasjonen og rapporten under finner du også lenker til materiell om snøskredvarsler og Varsom på ulike språk. Nyttig for alle som er i kontakt med topptur gjester!

Rapport

Presentasjon