Glede over støtte til kompetanseutviklings-prosjekt

Geir Stokke i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser kan slippe jubelen løs etter at det mandag ble klart at næringsmiljøet får 500 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling. Dette betyr svært mye for bedriftene i vår reiselivsklynge, sier Geir Stokke.

I et forprosjekt skal pengene brukes til en kartlegging av det reelle kompetansebehovet i de 57 bedriftene som tilsammen utgjør reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Bedriftene finner vi fra Lofoten i sør til Alta i nord. Forprosjektet og et senere hovedprosjekt er et samarbeid mellom Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og UiT – Norges arktiske universitet.

Dette har stor betydning for oss i arbeidet med å sikre en fortsatt vekst i den lønnsomme Nordlys og vinterturismen til Nord-Norge. Reiselivsbedriftene er avhengig av å levere kvalitetsopplevelser, de må følge med i en rask teknologisk utvikling og ikke minst stadig utvikle nye og innovative produkter. I dette bilde er kompetanseutvikling svært sentralt, avslutter Geir Stokke

Et meget godt prosjekt

Målet med denne tjenesten er å støtte kompetanseutviklingsprosjektet som er med på å sikre næringslivet i distriktene riktig kompetanse.  Prosjektene legges til næringsklynger og -miljø rundt om landet, i samarbeidet med aktuelle kompetanse- og utdanningsmiljø. Det vil bidra til at studiene og etter- og videreutdanningstilbudene blir mer relevante og raskere tilgjengelige for bedriftene.

 

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har levert en veldig god søknad, hvor de presenterer et meget godt prosjekt. Det sier kunderådgiver i Innovasjon Norge, Espen Warland. Han er ansvarlig for Innovasjon Norges tjeneste Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og ser frem til å følge klyngen i Nord-Norge tett fremover.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er viktig for regionen, og vi gleder oss til å jobbe sammen med både prosjektledelsen og de regionale samarbeidspartnerne for at målene om nye kompetansetiltak skal nås. Vi håper kompetansesatsingen vil både styrke grunnlaget for eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye, avslutter Warland.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:

Geir Stokke, leder av Styringsgruppa for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, på 411 27 250

Espen Warland, kunderådgiver i Innovasjon Norge, på tlf 913 71 729

Foto: Sorrisniva