STB Kina Workshop

10 av Arena Lønnsomme Vinteropplevelsers klyngebedrifter deltok på workshoper i Shanghai, Guangzhou og Beijing 27. november - 1. desember. Der fikk de møte lokale turoperatører og reisebyråer, og presentert sine reiselivsopplevelser samt øke sin forståelse for det kinesiske markedet.

Turen gikk først til Shanghai, deretter til Guangzhou og til Beijing. Totalt var det invitert nærmere 700 operatører på de tre stedene til sammen.

Sammenlignet med årene tidligere har dette vært en av de bedre turene. Flere av dagene bestod av heldags workshop, og møter med ulike turoperatører og agenter. De forhåndsbookede møtene fungerte best, da det var kjente og seriøse turoperatører våre deltagere møtte da. Disse var beslutningstakere og det var heller ingen språkproblemer. 

Det var stor interesse for nordlyset. Våre deltagere presenterte egen bedrift og vårt nettverk på en utmerket måte! Nå er aktørene i gang med den viktigste jobben – oppfølgingen. Flere hadde rundt 70 møter på 3 dager og alle disse skal følges opp. 

Turen ga stort utbytte. Deltagerne fikk kontakter og økt forståelse av det kinesiske markedet. Vi vet mer om hva kineserne ønsker. Men vi vet og at det tar tid å bygge opp relasjoner. 

Følgende bedrifter deltok: Vesterålen Sjøhus, Narvikfjellet, Scandic Narvik, Visit Narvik, Tromsø Villmarkssenter, Hamn i Senja, Visit Lyngenfjord, Lyngen Experience, Aktiv Events, Målselv Fjellandsby, XLyngen, og Winter Experiences Northern Norway