Ny handlingsplan for Arctic-365

Tromsø-regionen har 55,81 % av alle utenlandske overnattinger på hotell og campingplasser i Nord-Norge i 2018/19 sesongen. Lofoten er nest største region foran Varanger, Bodø og Narvik. I den nye handlingsplanen fra Arctic-365 legger vi vekt på å systematisk dokumentere erfaringene fra Tromsø og overføre det som er overførbart til andre destinasjoner for å skape vekst i internasjonale og lønnsom vintertrafikk på disse. Vi skal i tillegg se nærmere på hva som kan optimalisere utviklingen i Tromsø regionen, blant annet ved å ha fokus på gjenkjøp, bærekraft og langsiktig utvikling. Sist men ikke minst, vil Arctic-365 som et ledd i den nye handlingsplanen styrke verdiskapingen blant klyngebedriftene ved å fokusere mer på direkte distribusjon i utvalgte markeder for å ta ned distribusjonskostnadene. Ved spørsmål til den nye handlingsplanen for Arctic-365 i perioden 2020-25, kontakt klyngeleder Børre Berglund.

Data for Nord-Norge