Fagsamling

Måling av utvikling i reiselivet

Måling av utvikling i reiselivet

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser inviterte 14.2.18 til nasjonalt arbeidsseminar med tema «Måling av utvikling i reiseliv». Her møttes flere sentrale aktører for å diskutere hvordan vi i fremtiden vil måle utvikling innen reiselivsnæringen. Seminaret belyste tre sentrale spørsmål –Hva måler vi i dag? Hva ønsker vi å måle? Hva får vi til å måle?