Artikkel om turisters forhold til Nord-Norge om vinteren

Turisters forhold til Nord-Norge om vinteren

Bente Heimtun, Associate Professor og prosjektleder for vinter ved Universitet i Tromsø, har publisert en artikkel som omhandler potensielle turisters interesse i Nord-Norge som en subarktisk vinterdestinasjon. Spesielt har det blitt sett på reisemålets sesongimage, altså oppfatning av vinterdestinasjonen, og begrensninger og drivere blant nasjonale og internasjonale besøkende til Norge på sommeren.

I sammendraget står det at målet med undersøkelsen var å kvalitativt utforske disse turistenene affektive følelser for vinterklimaet, vinterlandskapet, vinteraktiviteter og vinterattraksjoner. Studiet identifiserte tre affektive images, altså følelsesmessige oppfatninger eller bilder, av reisemålet. Funnene viser at ulike sesonger former en destinasjons affektive image, og at flere oppfatninger av et reisemål sameksisterer.

 

Foto: Trond Frogum, Alta