Rapport om verdien av norsk reiseliv

Verdiskapingsanalysen, utarbeidet av Menon Business Economics, i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, er basert på et ønske fra regjeringen om mer kunnskap om hva reiselivet i Norge skaper av verdier. Dette for å styrke reiselivspolitikken, og skape grunnlag for å vurdere valg av tiltak som vil fungere for en styrket vekst. Analysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner, og at reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket de siste årene. Arena-prosjektene i nord er med som casestudier. Rapporten anbefales, og kan lastes ned her.

 

Foto: Ernst Furuhatt/nordnorge.com