HSMAI Veiviserprisen for 2015

De tre prismottakerne får prisen for utvikling av vinterturisme i Nord-Norge med nordlys som spydspiss. Prisen ble utdelt 28. jan 2016 på HSMAI sitt « Oscar arrangement for reiselivet» på Radisson Blu Oslo Plaza Hotell.

- Utviklingen av internasjonal vintertrafikk til Nord-Norge de siste årene er formidabel og denne pristildelingen er en stor anerkjennelse av vårt reiselivssamarbeid i landsdelen, sier adm. direktør Arne Trengereid i NordNorsk Reiseliv AS. Det er mange i tillegg til prisvinnerne som skal berømmes for at vi har lykkes med å snu ”mørkt og kaldt” til å bli etterspurt og lønnsomt. Langsiktig politisk vilje fra de tre nordnorske fylkeskommunene, markedssamarbeid med Innovasjon Norge, større aktører som Hurtigruten, destinasjonsselskapene med reiselivsaktørene har alle bidratt sterkt til denne suksessen, fortsetter Trengereid.

- Visit Tromsø-Regionen har gjort produktene og regionen tilgjengelig for internasjonale vinterturister ved å utvikle kjøpsløsninger på nettet og gjennom direkte flyruter. I dag er det hele 132 vinterpakker som kan kjøpes på visittromso.no - det forteller litt om mangfoldet og et rikt produkttilbud, sier styreleder Monica Lyngh i Visit-Tromsø Region AS.

- Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, en bedriftsklynge med 57 bedrifter fra Lofoten i sør til Alta i nord, har satt dagsorden for bedre samarbeid mellom bedriftene, kompetanseutvikling, produktutvikling og distribusjon, sier Ole Henning Fredriksen, Styreleder i Vinter Troms – som legger til at FoU-institusjonene i Nord-Norge også gir verdifulle bidrag til en positiv reiselivsutvikling.

- Det holder imidlertid ikke å kun ha gode produkter, uten langsiktig og konsistent markedsføring blir det ikke resultater. NordNorsk Reiseliv AS og Innovasjon Norge har samlet landsdelen til kraftfulle spleiselag mellom det offentlige og reiselivsnæringen. Våre nordnorske nordlyskampanjer er blitt lagte merke til over hele verden og er en viktig del av suksessformelen, sier Trengereid.

- Vi ser bare begynnelsen av en positiv utvikling av turisme i Nord-Norge. Reiselivsnæringen er beredt til å være omstillingsmotoren i nord, vi samarbeider godt i landsdelen og det er potensiale for å utvikle reiselivsnæringen til en bærekraftig og viktig næring i Nord-Norge, avslutter Trengereid som i neste uke overlater sjefsstolen i NordNorsk Reiseliv til Trond Øverås – som i dag er Reiselivssjef i Tromsø og Daglig leder av Visit-Tromsø Regionen.

20160128_232127.jpeg

Kontaktpersoner:
- Adm. Dir Arne Trengereid, NordNorsk Reiseliv (mobil 901 76 000)
- Styreleder Ole-Henning Fredriksen, VinterTroms – Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (mobil 905 05 422)
- Daglig leder Trond Øverås, Visit Tromsø Regionen (906 26 170)

ØKONOMISK BETYDNING AV NORDLYSTURISMEN

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har kartlagt den økonomiske betydningen av Nordlysturismen i Tromsø-regionen og i Nord-Norge. For Nord-Norge anslår vi den direkte og indirekte omsetningen av Nordlysturismen sist vinter til over 400 mill. I tillegg kommer omsetning i vinterperioden knyttet til fisketurisme og Hurtigruten.

For Tromsø-regionen har utviklingen de siste årene vært formidabel. Vinteren 2010/11 var den totale Nordlysomsetningen 90 mill., vinteren 2012/13 hadde den doblet seg og var 180 mill. – og i 2014/15 er den 334 mill. En økning på 90 % sammenlignet med 2012/13. Det er ingen andre områder eller sektorer innen det norske reiselivet som har utviklet seg like sterkt i denne perioden.

Nesten 25 % av vintergjestene i Tromsø-regionen kommer fra Storbritannia, mens 10 % kommer fra Asia/Oseania og 9 % fra Tyskland. Den resterende halvparten fordeler seg på flere markeder med en lavere andel per marked.

I 2011 var det 33 bedrifter i Tromsø-regionen som tok Nordlysgjester med på Nordlysjakt. I 2015 er dette tallet økt til 50 bedrifter. I tillegg kommer alle som tilbyr andre vinteraktiviteter som hvalsafari, hundekjøring, scooterturer, reinkjøring, toppturer m.fl. hvor det også har vært en kraftig økning i tilbydere.

I gjennomsnitt er forbruket per gjest per døgn kr 1 050 på aktiviteter/opplevelser, kr 743 på overnatting, kr 375 på bespisning og kr 275 på andre attraksjoner, transfers og shopping. Det gir et totalforbruk per Nordlysturist på kr 2 443 per døgn. Gjennomsnittlig oppholdstid er 3 døgn.

Vi har også beregnet potensialet for Nordlysturismen til Nord-Norge i Storbritannia, Tyskland og Japan. Totalt er det 7,4 millioner personer i disse landene som vil besøke landsdelen for å oppleve Nordlyset. Disse potensielle kundene ser ingen barrierer for å reise på en Nordlysferie til Nord-Norge.

Aktuelle nettsider:

NordNorsk Reiseliv, www.nordnorge.com
Visit Tromsø-Regione, www.visittromso.no
Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, www.vintertroms.no

Foto: John Steve Linløkken