Milliondryss til reiselivet i Nord-Norge – skal lære opp lokalt næringsliv

Innovasjon Norge bevilger 2,0 millioner kroner til Vinter Troms AS til deres prosjekt Arctic Tourism Competence for kompetanseutvikling i lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og Vinter Troms og bedriftsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er at av sju utvalgte miljøer som får penger for å heve kompetansen i det lokale næringslivet.

- Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for økt verdiskapning i næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner er viktig for omstillingsevnen i virksomhetene, og for å trygge velferd framover.

- Vinter Troms AS og bedriftsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har et svært godt prosjekt, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge. – Det er krevende for utdanningsinstitusjonene å fange opp de behovene næringslivet har, fordi endringene skjer så raskt. Derfor må de jobbe sammen med dem som har skoene på – bedriftene selv. Vår erfaringen tilsier at når næringsklyngene og kunnskapsmiljøene jobber tett sammen, skaper vi kurs og utdanningsprogrammer som bedriftene trenger akkurat nå, sier Skaret.

- Sammen med UiT Norges arktiske Universitet skal reiselivsnæringen nå ta fatt på utvikling av nye studietilbud som både i innhold og organisering, skal bidra til å videreutvikle kompetansen i en av de viktigste fremtidsnæringene i Nord-Norge, sier Geir P. Stokke som er Styreleder i Arctic Tourism Competence og til daglig leder av Polaria i Tromsø.

Regionale prosjekt

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. De nye prosjektene skal føre til nye kompetansetilbud i løpet av de neste to årene.  Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. I år var det i alt 26 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De sju som nå får støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig vurdering. Både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vurdert søknadene.
 

For mer informasjon

Espen Warland, kunderådgiver i Innovasjon Norge,
eswar@innovasjonnorge.no / 913 71 729

Geir P. Stokke, Styreleder Arctic Tourism Competence,
geir.stokke@polaria.no / 411 27 250

Se også: www.innovasjonnorge.no/kompetanse


Fatktaboks

 • Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø
 • Tjeneste i Innovasjon Norge
 • Skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet
 • Prosjektene velges ut i samarbeid med Siva, Forskningsrådet og fylkeskommunen
 • Finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kilde: www.innovasjonnorge.no/kompetanse

 

Disse miljøene får nå tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

 • Digin på Sørlandet sammen med GCE Node-bedriftene får 2,5 millioner kroner til
  Digitalisering av bedrifter på Agder og IT-sikkerhet.
 • GCE NODE på Sørlandet får 1,5 millioner kroner til Miljø og bærekraftige forretningsmodeller.
 • Kunnskapsparken Helgeland i Nordland får 0,5 millioner kroner til et forprosjekt for å kartlegge kompetansebehov i mineralnæringen: Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen.
 • Eyde-klyngen på Agder får 1,4 millioner kroner til prosjektet Eyde Operatør.
 • Norwegian Rooms med hovedtyngdepunkt i Møre og Romsdal får 2,8 millioner kroner til Global branding and business model innovation.
 • Smart Construction Cluster lokalisert i Finnmark får 0,9 millioner kroner til
  Tilrettelegg for oppgradering av UiTs byggingeniør- og masterutdanninger på området BIM.
 • Vinter Troms AS som består av reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark får 2 millioner kroner til Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingsprogram for reiselivet i Nord-Norge.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen/nordnorge.com