God respons for vinteropplevelser i Nord-Norge på Asia workshops

Morten Torp, leder av distribusjonarbeidet i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, melder om stor etterspørsel etter nordnorske vinteropplevelser på STBs workshops i Shanghai, Beijing og Guangzhou.

"En utrolig spennende dag på Workshop første dag i Shanghai - har hatt møte med vel 25 turoperatører. Alle kjenner til og etterspør produkter med Nordlys, og har eller vil starte opp med turer til oss høst og vinter. Alle spør om vi har program på kinesisk og vi har noen ansatte som snakker kinesisk i både salgs- og serviceprosessen. Veldig mange operatører som jobber i nisjer og med High End markedet." kan Morten fortelle etter første dag på plass i Shanghai.

1 ukes intensiv salgsjobb for klyngen er over for denne gang. Torp har hatt møte med ca 80 turoperatører under workshopene i Shanghai, Guangzhou og Beijing- tre byer alene med ca 80 millioner innbyggere av totalt 1,3 milliarder.

"Alle turoperatørene ønsker å selge Nord-Norge og Nordlys-produkter kombinert med andre vinter-produkter. Det var etterspørsel etter hvilke produkter som er salgbare for kinesere, finnes det kinesiske guider, materiale på kinesisk osv, som bedrifter som ønsker å satse mot dette markedet må ta inn over seg er ettspurt. Flere operatører vil sende kunder allerede kommende vinter - de fleste jobber altså med mid og high end segment, samt mindre spesialgrupper. Et utrolig spennende potensiale som jeg håper vi kan utløse sammen med bedriftene i klyngen i tiden som kommer."

Til klyngebedrifter sendes det rapport fra møtene med de ulike operatørene om kort tid. Har du spørsmål om workshopene eller distribusjon generelt, kontakt Morten Torp: mtorp@online.no eller tlf: 994 28 430.