Utvikling av pakker med daglig bussavgang fra Tromsø til Lyngen og Narvik

I fire måneder har en gruppe bedrifter fra klyngen arbeidet sammen for å utvikle Tromsø som hub. Resultatet av arbeidet begynner nå å ta form. Fra 10.desember 2016 til 31.mars 2017 vil det gå daglig buss fra Tromsø til Narvik og Lyngen.

To ruter - opplevelse + buss

Det har lenge vært diskutert hvordan vi skal gjøre det enklere for de som kommer reisende til Tromsø å også oppleve regionene rundt. i 2013 forsøkte Bussring i samarbeid med Målselv Fjellandsby og Destination Snowman å få i gang en rute til fjellandsbyen som både lokale og turister kunne kjøpe inkludert opplevelser.

Med en formidabel utvikling, og en sterk økning i trafikken inn til Tromsø er det nå et større potensiale for å lykkes. Analyser gjort de siste årene (SNOWmonitor og segmenteringsprosjektet), viser at det er liten tvil om at flere vil oppleve mer enn Tromsø-by under et opphold i Nord-Norge.

Bussprosjektet har dette som utgangspunkt - og Bussring AS - som er initativtaker, har sammen med flere klyngebedrifter og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser nå fått satt en bussrute som er tilpasset daglige aktiviteter i Lyngen-området og indre Troms slik at gjesten kan kjøpe opplevelser inkludert transport og eventuelt overnatting på forhånd og inntil dagen før avgang.

Pakker

For at dette skal bli en suksess, er det viktig at det tilbys ulike typer pakker til forskjellige segment, både dagspakker og pakker med overnatting. Så langt er det over 20 ulike pakker som kan bestilles - og som vil bli online bookbart gjennom viktige kanaler som Visit Tromsø, Visit Lyngenfjord og Visit Narvik.

Veien videre

Pakkene må ut i markedet! Derfor skal pakkene selges i flest mulig kanaler, og det vil være felles markedsføring for konseptet som enda er i tenkeboksen når det gjelder navn. Bedriftene er selv avsender og selger av sine pakker. Vi oppfordrer de bedriftene som skulle ønske å delta i den første testfasen om å ta kontakt med Mariell Hagen mh@bbr.no for mer informasjon.

Disse er med i fase 1

 • Bussring (prosjekteier)
 • Destination Snowman
 • Visit Narvik
 • Visit Tromsø
 • Visit Lyngenfjord
 • Polar Park
 • Aurora Spirit
 • Lyngen Havfiske og Tursenter
 • Foldvik Brygge
 • Lapphaugen Turistsenter
 • Mefjord Brygge
 • Fjellkysten

 

Foto: Destination Snowman