Arctic Tourism Competence

Sammen med UiT - Norges arktiske Universitet skal deler av reiselivsnæringen i Nord-Norge ved Arena Lønnsomme Vinteropplevelser nå ta fatt på utvikling av nye studietilbud, som både i innhold og organisering skal bidra til å videreutvikle kompetansen i en av de viktigste fremtidsnæringene i Nord-Norge, sier Geir P. Stokke som leder styringsgruppen for prosjektet Arctic Tourism Competence. 

Hovedmålene er:

1. Å utvikle det første erfaringsbaserte masterstudiet innen reiseliv i Norge

2. Å utvikle et nytt kurs i avansert førstehjelp for villmarksturisme og katastrofehåndtering

3. Å videreutvikle eksisterende kurs i prising, opplevelsesproduksjon, markedsføring og salg

Prosjektleder er Børre Berglund (post@vintertroms.no / 900 56 869)

Foto: Espen Nordahl