ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser på besøk i Asia

Morten Torp har i slutten av januar besøkt messer og turoperatører i Taiwan, Thailand og Hong Kong. Han har gjennomført salgssamtaler og presentasjoner på vegne av alle bedriftene i klyngesamarbeidet ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Han deltok også på presentasjon av norsk sjømat og reiseliv for 250 gjester hos den norske ambassadøren i Bangkok.

Morten melder om lange køer og stor interesse, også for høstprodukter og for nordlys i september. Kongekrabbesafari og hval er også populært.