Prosjektverksted – Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Forskningsrådet inviterer i samarbeid med Regionale forskningsfond Nord Norge til Prosjektverksted torsdag 4. mai

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter, tjenester og prosesser. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en prosjektplan – da kan du ha nytte av å være med på vårt prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her

Hovedmålgruppen er bedrifter. Forskere som samarbeider med næringslivet, og offentlige aktører vil også ha utbytte av kurset.

Sted:     LINKEN, SIVA Innovasjonssenter, Tromsø

Tid:        Torsdag 4. mai

 

PROGRAM:

10:30     Velkommen og presentasjonsrunde

10:45     Del 1: Idéutvikling- Verktøyet Prosjektkanvas

11:30     Lunsj

12:00     Del 2: Prosjektutvikling - Verktøyet Prosjektverksted (inkl pause)

13:30     Del 3: Bli kjent med utlysninger, søknadsmaler og evalueringskriterier i Forskningsrådet og i Regionale forskningsfond Nord Norge

Kursholder: Siren v/ Siren M. Neset og Elisabeth Blix Bakkelund, Forskningsrådet

Påmelding og program

Påmeldingsfrist 28. april. Begrenset med plasser.