Presentasjoner fra Klyngesamlinga på Finnsnes 28. - 29. mars 2017

Over 60 representanter fra reiselivsbedrifter, Fou-mijøene, virkemiddelapparatet i Nord-Norge og studenter deltok på Klyngesamlinga på Finnsnes. Takk for gode innlegg, diskusjoner og sosialt samvær på Jordhuset!  Ved å trykke på tittelen på innleggene under kan du laste ned presentasjonene som pdf.

Tirsdag 28. Mars, Kunnskapsparken Finnsnes

11.30    Fremmøte og registrering

12.00    Lunsj

12.45    Velkommen v/ Geir P. Stokke

13.00    Visit Senja – utvikling av vinteropplevelser i regionen v/ Line M. Sandberg

13.30    No skal det forskes på mat v/ Trude Borch

13.50    NCE-ambisjon og fire nye utviklingsprosjekter i Arena LV v/ Børre Berglund

14.30    Bruk av Big Data – pilotprosjekt Arena LV og Telenor, Natanja Weist, Telenor

15.00    Pause

15.30    Turoperatør – ønsker flere produkter om vinteren, Maarten Raes, Nordic 

16.15    Arctic Tourism Competence – nye kompetansetilbud v/ Agnete Ryeng

16.45    Effekter av Experience Tromsø Region v/ Trond Arne Kongsli og Reidun Nilsen

17.15    Silje Bürgin-Borch, Exceutive Produsent, Alfred Film og TV slipper en nasjonal nyhet 

18.30    Kveldsopplevelse og middag

 

Onsdag 29. Mars, Kunnskapsparken Finnsnes

08.30    Verdiskaping i klyngebedriftene – tjener vi penger? v/ Børre Berglund

09.00    Fersk rapport fra Asia og SnowTour til Tyskland og Storbritannia v/ Morten Torp

09.30   Elektriske sykler - for innbyggere og turister v/ Amund Hagen Kristiansen

10.00    Nasjonalt Kvalitetssystem – status v/ Hans Olav Eriksen

Risk management – som en del av Nasjonalt Kvalitetssystem v/ Arild Røkenes - inklusive workshop

11.15    Pause

11.30    Statusrapport - felles retningslinjer for hvalsafaribedrifter v/ Silje Westjord           

12.00    Utvikling i bilutleie vintersesongen v/ Morten Torp og Jan Johnsen

12.30    Avslutning og lunsj