Big Data - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i pilotprosjekt med Telenor

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har i perioden 13. februar til 15. april 2017 gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Telenor. Gjennom prosjektet har vi nå tilgang på data fra mobiltelefonbrukere fra en rekke nasjonaliteter. Dataoppdateringene ble gjort hver time i Troms fylke, inndelt i fem regioner. Det er totalt ca 100 basestasjoner i Tromsø kommune og ca 300 i Troms fylke.

Dataene gir oss innsikt i våre besøkendes bevegelsesmønster i regionen, og forteller hvor gjestene oppholder seg på ulike tidspunkter i løpet av døgnet. Data for airBnB er også inkludert. Dette gir oss grunnlag for tiltak innen transport og logistikk, og kan for eksempel kobles mot bedrifters egne data. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ønsker å fortsette samarbeidet med Telenor og avdekke flere anvendelsesområder og utviklingsmuligheter.

Og nå kommer også resten av Norge etter - les mer på NRK og i Aftenposten