Utvikler de beste opplevelsene Norge kan tilby

Reiselivsaktører på Vestlandet og Nord-Norge har inngått et nytt samarbeid om å utvikle de beste reiselivsopplevelsene Norge kan tilby. Det er bedrifter i reiselivsklyngene Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og NCE Tourism Fjord Norway som vil bruke det beste fra Fjord & Nord i nye opplevelseskonsepter for betalingsvillige internasjonale turister.

Vi ser det er etterspørsel i en rekke markeder etter fiskeopplevelser i kombinasjon med komfortabel overnatting og et høy kvalitets mattilbud, sier Nils Henrik Geitle, Adm. Dir i De Historiske Hotell og Spisesteder, som er en av initiativtakerne bak satsingen.

I august møttes 8 reiselivsaktører fra Vestlandet og Nord-Norge til workshop i Tromsø der de første ideène til felles-produkter ble diskutert.

Med fokus på ulike fiskeopplevelser i kombinasjon med gode overnattingsanlegg som tilbyr matopplevelser av høy kvalitet, og som kombinerer det beste av natur og kulturopplevelser i Nord-Norge og Fjord-Norge – skal nye betalingsvillige gjester fristes til å legge turen til Norge.

Vi har opplevelsene tilgjengelig og trenger bare sy de sammen til helhetlige opplevelses pakker som dekker de mest attraktive landsdelene våre, sier Dag Jarle Aksnes som er leder av NCE Tourism. Vi gleder oss over samarbeidet med Nord-Norge og ser frem til fortsettelsen av dette, sier Aksnes.

Med Widerøe sine direkteflyvninger mellom Bergen og Tromsø er det enkelt for kundene å kombinere Fjord & Nord, sier klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Børre Berglund. Disse produktinnovasjonene blir muliggjort gjennom kontakt mellom to reiselivsklynger og vil bringe bedriftene som samarbeider et godt stykke videre i egne utviklingsprosesser.