Whaletrack

Følg knølhvalens vandring direkte her. Vil de igjen komme til fjordene her nord, eller er eventyret slutt? Nå har du mulighet til å kanskje kunne forutse dette, siden det i september 2018 ble merket knøl i Barentshavet. Kanskje vil noen av disse kunne vandre inn mot fjordene våre?

Prosjektet videreføres nå med støtte fra bl.a. Regionalt Forskningsråd, VISTA, UiT og HI under prosjektet «Whalefeast», som i sterkere grad også vil inkludere fiskeri- og reiselivsnæringen representert ved Arctic-365.

Les mer