Nordisk forskersymposium i reiseliv

Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT, Campus Alta vil 24. – 26. september 2018 arrangere det nordiske forskersymposiet i reiseliv som hvert femte år finner sted i Norge. Dette forskersymposiet er i første rekke en møteplass for reiselivsforskere, men i anledning av at arrangementet i år legges til Alta ønsker vi å invitere næringsaktører og andre som er interesserte i kunnskapsutviklingen i fortrinnsvis Norden. Vi regner med at rundt 150 forskere vil presentere sin forsking på aktuelle problemstillinger knyttet til 32 ulike temaer. Mer om temaene kan du lese her https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525603

 

Tittelen på symposiet er TOURISM IMPLICATIONS AND DILEMMAS. Vi retter dermed søkelyset på kunnskap om de utfordringene og muligheter veksten i turisme og migrasjon innebærer, ikke bare for arktiske destinasjoner, men også for destinasjoner i andre deler av verden. Utfordringene og mulighetene er knyttet til næringslivsutvikling, samisk turisme, bosetting og bruk av naturressurser, sett i lys av det «grønne skiftet» som vi er startgropen av. Hovedtalerne på symposiet vil belyse dette gjennom eksplisitt å fokusere på arktiske forhold. Mer om hovedtalerne kan du lese her https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525628

Deltakerne på symposiet vil også kunne velge mellom fem workshops. To av disse arrangeres av inviterte reiselivsaktører:

  • NordNorsk Reiseliv: Sami tourism in Northern Norway
  • Arctic-365: Attractiveness made through cross-sectoral cooperation

Andre workshops er:

  • The role of paradigms in research and teaching: the case of sustainable destination development
  • Tourism employment: current challenges and opportunities
  • Senses in tourism

Dersom du er interessert i å delta er det mulig å melde deg på nå: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525635

Inntil 15. juni er prisen pr. person 4300,-, etter dette og frem til 20. august er prisen 4700,- pr. person.

Påmelding skjer gjennom å trykke på linken, husk under kategori å velge delegate.

 

Velkommen til Alta!

 

Foto: Colourbox