Lønnsomhet i Nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Nofima v/ Trude Borch og Marianne Svorkan har nylig publisert en rapport som belyser lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter til turister i Nord-Norge.

Utvalget av bedrifter som er undersøkt tilbyr sjøfiske til turister.

Forskerne har sett på sammenhengen mellom lønnsomhet og faktorer som størrelse på bedrift, andel fisketurisme av omsetning, sesonglengde, kapasitetsutnyttelse, gjestestruktur, gjenbesøk, markedsførings- og distribusjonskanaler.

Gjennom regnskapsanalyse av 62 bedrifter er resultatet at 31 % hadde "ikke tilfredsstillende" lønnsomhet, 16 % "svak" lønnsomhet og 53 % fra "tilfredsstillende" til "meget god" lønnsomhet.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/nordnorge.com