NTW 2016, Bodø 11-14.april

Nylig åpnet Innovasjon Norge påmelding for selgere til NTW 2016 i Bodø. På Hamar deltok Arena Lønnsomme Vinteropplevelser sammen med 19 bedrifter med positivt resultat! Vi ønsker derfor å gi det samme tilbudet til våre klyngebedrifter som vurderer å delta på neste års NTW. Tilbudet vi gir bedriftene (forutsatt at Arena LV får innvilget omsøkt prosjektbudsjett for 2015/16) er en dekning av deltakelsesavgiften på kr 10 000 om bedriften har hovedfokus på vinterprodukter og i tillegg til å selge sine egne produkter kjenner til og informerer om andre klyngebedrifters produkter når dette er naturlig.

Ved registrering av din bedrift direkte til IN legger du også inn følgende setning i beskrivelsen «a part of Winter Experience Northern Norway».

Vi ber Innovasjon Norge om at vi plasseres i samme gate som i fjor, tett på de andre nordnorske bedriftene.
 


Praktisk gjennomføring og planlegging


Alle bedrifter som ønsker å benytte seg av tilbudet sender meg en e-post og registrer seg selv som deltaker gjennom påmeldingen til IN. Dere gjør også egne avtaleønsker som vanlig.
Vi vil kle bakveggene med de samme vinterbildene vi produserte til årets workshop som er merket «Winter Experiences Northern Norway». I tillegg får alle en kartduk som vil være til god hjelp for å forklare vår geografiske plassering i Norge og Europa. Produktark legger alle klyngebedrifter – uansett om de deltar selv eller ikke – som vanlig inn i TravelFact. Vi skal se om vi gjør en print av produktarkene eller om vi lager en annen type materiell dere kan benytte dere av for å presentere nettverket som ett. Innspill eller tanker om dette tar vi gladelig i mot! Vi vil blant annet vurdere «åpen gate» som sist uten skillevegger.
 
Vi vil gjerne vite om dette er interessant for dere, og ber om tilbakemelding fra dere slik at vi sammen kan lage en god arena for å selge flere nordnorske vinteropplevelser i Bodø!
 
Ved spørsmål og påmelding, kontakt Mariell mh@bbr.no
 

Foto: Carl Erik Nyvold/www.bodo.no