Praktisk informasjon til deltakerne på klyngesamling i Narvik 9-10.des

Vi ønsker en oversikt over hvem som ønsker å benytte seg av busstilbudet vi har satt opp fra Tromsø til Narvik tur/retur og hvor du vil gå på bussen om dette er aktuelt. Vi har derfor et skjema under som vi ønsker at du fyller ut så snart som mulig. Vi ønsker også at gir oss beskjed om du mot formodning ikke deltar på hele programmet slik at vi får riktig antall.

HUSK å ta med deg varme klær slik at du holder varmen under nordlysturen :)

Vi gleder oss til å se deg i Narvik! Skjema til utfylling finner du her:

Navn *
Navn
Buss fra Tromsø tur/retur
Ønsker du å benytte deg av busstilbudet velger du påstigning under. Bussen returner til Tromsø rett etter avsluttet samling 10.des.
Jeg deltar på følgende: *